Suy niệm với Mẹ, ngày 14.9

0

Ngày 14.09.2014

Chúa Nhật 24 Thường niên

SUY TÔN THÁNH GIÁ – lễ kính

Ga 3,13-17

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người
thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15)

Như Mẹ: Con rắn được ông Môsê giương cao đã cứu dân Do Thái như thế nào thì sự kiện Đức Giêsu được giương cao cũng cứu nhân loại như thế. Cây thập giá đã từng là biểu tượng của sự chết, nhưng Đức Giêsu đã biến thành biểu tượng của sự sống. Qua cái chết trên thập giá của Đức Giêsu, chúng ta được lãnh nhận sự sống đời đời nhờ tin vào tình thương của Người.

Với Mẹ: Chúa đã dùng thánh giá như biểu tượng của tình thương Chúa. Xin cho chúng con khi nhìn thấy thánh giá thì cũng nhìn thấy tình Chúa thương chúng con thật đặc biệt biết bao.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã theo Chúa đến chân thánh giá, xin giúp chúng con cũng theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.