Suy niệm với Mẹ, ngày 15.10

0

Thứ Tư, ngày 15.10.2014

Thánh Têrêxa Giêsu, tnts – lễ nhớ

 Lc 11,42-46

“Khốn cho các người…” (Lc 11,42)

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khiển trách những người Pharisêu về thói háo danh, hình thức, khoe khoang, tự đại; về tội bưng bít giả hình. Qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối sống giả hình. Hãy sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với bản thân, công bình với tha nhân, thành thực trong công việc và trong cách xử thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong công việc và xử thế hằng ngày, chúng con thường thủ lợi hơn là phục vụ, hưởng thụ hơn là hy sinh, đòi hỏi người khác hơn là ý thức trách nhiệm bản thân. Xin cho chúng con biết sống tinh thần Chúa dạy: ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ anh em, ai làm đầu thì hãy làm đầy tớ anh em.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trong mọi sự, xin dạy chúng con luôn biết sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với anh em và với chính mình nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.