Suy niệm với Mẹ – ngày 08.11

0

 Thứ Bảy, ngày 08.11.2014

Lc 16,9-15

“Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13)

Như Mẹ: Thiên Chúa muốn chúng ta không để mình quỵ lụy dưới sức mạnh của đồng tiền, vốn làm tăng dục vọng ham muốn và làm điên đảo bao người. Trái lại, Người mời gọi chúng ta hãy dùng tiền của để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con trở thành nô lệ cho đồng tiền nhưng Người muốn chúng con được tự do để kiếm tìm và phụng sự thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con thoát khỏi sự quyến luyến tiền của và của cải vật chất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, bước theo Chúa là một chọn lựa dứt khoát, hoặc làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền của. Xin giúp chúng con sống trên đời này chẳng tìm kiếm gì khác hơn ngoài việc chỉ tìm kiếm một điều duy nhất là yêu mến và phụng sự thánh ý Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.