Suy niệm với Mẹ – ngày 14.11

0

Thứ Sáu, ngày 14.11.2014

Lc 17,26-37

“Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người,
sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26).

Như Mẹ: Suy nghĩ về sự chết hay khi nhớ đến những người quá cố là tư thế tỉnh thức tích cực chờ đợi ngày giờ Thiên Chúa đến xét xử. Đó là thời điểm mà chúng ta không biết rõ thời gian, không gian của ngày phán xét, nhưng luôn luôn vững vàng tin tưởng và hy vọng một cuộc biến đổi toàn diện trong Đức Giêsu Kitô.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con phải luôn sẵn sàng tỉnh thức, vì chúng con biết rằng: đời người chóng qua như “hoa sớm nở chiều tàn” và thân phận chúng con ai ai cũng yếu đuối mỏng manh bất toàn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con không biết tương lai thế nào. Xin giúp chúng con sống trung thành tỉnh thức mỗi ngày để đón chờ Chúa đến.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.