Suy niệm với Mẹ, ngày 27.11

0

Thứ Năm, ngày 27.11.2014

Lc 21,20-28

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người
đầy quyền năng và vinh quang
ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nói về những tín hiệu sẽ xảy ra trong ngày sau hết: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ…” (Lc 21,25). Tuy vậy trước những hiện tượng khủng khiếp đó, Thiên Chúa vẫn là Đấng làm chủ thời gian. Người đến để thiết lập một thời đại mới: thời đại của công lý và tình thương.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con luôn mang tâm tình tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm. Dù có chuyện gì xảy ra, lòng chúng con luôn vững vàng kiên cố vì tin rằng Chúa sẽ đội mũ công chính cho những kẻ đã yêu mến Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để chúng con có thể sẵn sàng ra ngênh đón Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.