Tiễn em

0

Tiễn em đi mà lòng nghe tê tái
Vào đất lạ ai lại chẳng bồi hồi
Trái đắng kia đang chờ tay em hái
Ngậm bồ hòn nào dễ hở em tôi.

Tôi nào dụ dỗ em, nào có
Ép uổng gì cho vỡ cuộc tình riêng
Em đã yêu và yêu cho tới đó
Tiếng gọi Ngài em muốn đáp đền thêm.

Tôi nào muốn em gặp toàn thập giá
Nặng vai em cho chậm bước đăng trình
Tình yêu nào cũng đều thế cả
Từ thập tự mà trổ đóa phục sinh.

Em đã bỏ bên này một mái ấm
Sẽ gặp ở bên kia một thiên đường
Đã bỏ bên này một bóng dáng
Sẽ gặp ở bên kia vạn tình thương.

Em đã tin thì Ngài làm sao nỡ
Bỏ rơi em để chết đuối giữa dòng
Còn có tôi sẽ nương nhờ cánh gió
Gởi theo em ánh mắt dõi chờ trông.

Nguyễn Thiện Nguyện

Comments are closed.