Suy niệm với Mẹ, ngày 30.12

0

Thứ Ba, ngày 30.12.2014

Tuần bát nhật Giáng Sinh

Lc 2,36-40

“Nói về Hài Nhi cho mọi người” (Lc 2,38)

Như Mẹ: Tuổi già, sức yếu nhưng nữ ngôn sứ Anna ngày ngày vẫn lên Đền Thờ. Bà không ngừng ăn chay, cầu nguyện, tỏ lòng thờ phượng và kính mến Thiên Chúa. Góa chồng đã lâu, nhưng Bà không tuyệt vọng, trái lại luôn biết cậy trông và nương tựa nơi Chúa. Bởi thế, Chúa đã cho Bà được phúc thấy Hài Nhi Giêsu, Đấng mang lại niềm hy vọng cho Ítraen. Bà liền dâng lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và nói với mọi người về Hài Nhi. Chúng ta hãy noi theo gương của Bà mà sống mến Chúa trên hết mọi sự và rao truyền Danh Chúa cho tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin Chúa dủ thương ban ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con  biết yêu mến, biết nói với Chúa và nói về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.