Ý cầu nguyện : Tháng 01/2014

0

Xin cho các vị lãnh đạo và mọi người thiện chí biết cộng tác trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Xin cho mỗi chị em trong Hội dòng trở nên những người kiến tạo hòa bình qua cuộc sống vui tươi, hiền hậu, bác ái và từ tâm.

Xin cho mỗi chị em, đặc biệt trong năm Đời sống Thánh hiến, biết tái khám phá niềm vui gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, sống bác ái Tin Mừng và nhiệt thành dấn thân phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khổ.

Từ ngày 18.01 đến 25.01: Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

CẦU NGUYỆN THEO NỘI QUY

Thi hành NQ 81

– Lh. Phaolô (Thân phụ chị Bt Maria Mad. Đinh T. Kim Ánh)
– Lh. Đaminh (Thân phụ chị Têrêsa Nguyễn Thị Thơm)
– Lh. Phêrô (Thân phụ chị Maria Trương Thị Thu Hà)
– Lh. Giuse (Thân phụ chị Maria Vũ Thị Hường)

Thi hành NQ 84

– Lh. Gioan (Anh ruột chị Bề trên Maria Nguyễn T. Ngọc Hân)
– Lh. Anê (Bà ngoại chị Maria Nguyễn Thị Thùy Linh và chị Maria Nguyễn Thị Diệu Huyền)

Thi hành NQ 87,1

– Lh. Nt. Têrêsa Phạm Thị Bạch Tuyết (Nguyên BTTQ HD. Đa Minh Thánh Tâm)
– Lh. Nt. Maria Hoàng Thị Ngọc (HD. Đa Minh Lạng Sơn)

Thi hành NQ 87,2

– Lh. Lm. Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP. (Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam – Phụ tỉnh Canada)

CÁC NGÀY GIỖ

Thứ Ba, ngày 06. 01

– Chị Maria Đỗ Thị Toản (1984)

Chúa Nhật, ngày 11. 01

– Chị Maria Đặng Thị Cúc (Huấn.1993)
– Mẹ Atonina Nguyễn Thị Phượng (2008)

 Thứ Năm, ngày 15.01

– Chị Imelda Nguyễn Thị Hồng (2008)

Thứ Sáu, ngày 16. 01

– Chị Verônica Nguyễn Thị Khiêm (1989)

Thứ Bảy, ngày 17. 01

– Chị Maria Phan Thị Minh (Đạo, 1998)

Thứ Ba, ngày 20. 01

– Chị Catarina Lê Thị Mai Toàn (TH, 2006)

Thứ Tư, ngày 21. 01

Đức cha Tổ Phụ Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (1988)

CÁC NGÀY MỪNG BỔN MẠNG

Thứ Năm, ngày 01.01 Lễ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

– Tx.Mẹ Thiên Chúa (Tân Mai).
– Gia đình Con Đức Mẹ Thiên Chúa (Thường huấn cấp II)
– C.Hiến, C.Khiết, C.Trọng, C.Nhung (Bảo Lộc), C.Ngọc Mai, C.Thùy Phương, C.Hồng Vân
– Tập sinh năm I: Ngọc Diệp, Như Hiếu

Thứ Hai, ngày 19. 01

– Chị Abacha Châu Loan

Thứ Tư, ngày 21. 01 lễ Thánh Anê

– C.Hòa (Giám học), C.Hồi, C.Cảnh Tuyết, C.Huyền Thy

 Chúa Nhật, ngày 25. 01 : Lễ Thánh Phaolô Trở Lại

– Văn Hóa
– Tu xá Thánh Phaolô (BMT).
– Lớp Phaolô (Khấn lần I, 2012).

Thứ Tư, ngày 28. 01 Lễ thánh Tôma Aquinô, OP

– Học viện

Thứ Sáu, ngày 30.01

– Chị Mancini Hà và chị  Aldegona Liên

Comments are closed.