Suy niệm với Mẹ, ngày 09.01

0

Thứ Sáu, ngày 09.01.2015

Sau lễ Chúa Hiển Linh

Lc 5,12-16

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12 b)

Như Mẹ: Với sự khiêm tốn, tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, người bệnh phong đã được sạch. Chúa đã mở cho anh một con đường sống và giúp anh hòa nhập với cuộc sống, phục hồi phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con cái loài người. Chúng ta cũng hãy bắt chước lòng tin của anh bệnh phong hôm nay khi kêu cầu Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là bác sĩ của mọi người bệnh và người đau khổ, Chúa biết lòng tin tưởng và lòng cậy trông của họ vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành, ban bình an, niềm vui cho mọi người đang ngày đêm cầu khẩn Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết vui lòng đón nhận thánh ý Chúa vì tin rằng mọi sự xảy đến đều là điều tốt cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.