Suy niệm với Mẹ, ngày 05.02

0

 Thứ Năm, ngày 05.02.2015

Thánh Agatha, tntđ

Mc 6,7-13

“Người sai cứ từng hai người một đi với nhau” (Mc 6,7)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một mẫu gương cho người làm công tác tông đồ. Ngoài sự từ bỏ tất cả những ước muốn danh vọng hay những nhu cầu cần thiết… Chúa Giêsu còn đòi nơi tông đồ phải có tinh thần cộng đoàn, sống đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để Lời Chúa, Ơn Cứu Độ của Chúa đến với mọi người cách mạnh mẽ và thiết thực hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đời sống cộng đoàn thật quan trọng vì Chúa đã dựng nên chúng con để thuộc về Chúa và về anh chị em mình. Thế nhưng vì lợi ích cá nhân, vì ganh tị hay quá tự tin vào bản thân mình mà đôi khi chúng con nghĩ rằng chúng con chẳng cần ai trên đời này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con và cả cộng đoàn chúng con đang sống trở nên dấu chỉ để người ta thấy sự hiện diện của Chúa ở đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.