Suy niệm với Mẹ, ngày 21.02

0

Thứ Bảy, ngày 21.02.2015    

Mồng 3 TẾT NGUYÊN ĐÁN

Mt 25,14-30

“Tôi đã gây lời thêm” (Mt 25,20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu động viên chúng ta hãy mạnh dạn nhìn vào sự yếu đuối, bất toàn nơi con người của mình để khám phá tình yêu của Chúa, để biết chạy đến kêu cầu Ngài, đồng thời phát huy những ơn Chúa ban, nghĩa là làm lời thêm những nén bạc Chúa đã trao ban.

Với Mẹ: Chúa ơi, con dễ kiêu ngạo với người khác khi con có tài hay kiến thức gì đó. Con tin vào sự hiểu biết của mình hơn là đón nhận lời góp ý của người khác. Xin cho con luôn nhớ rằng không gì con có mà không phải là ơn Chúa ban, con cần Chúa và anh chị em mình trên con đường nên thánh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sinh lời những nén bạc mà Chúa đã thương ban cho con, tức là các khả năng mà con đang có, để phục vụ Chúa và mọi người một cách hiệu quả hơn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.