Tuyệt đối đời con

0

tuyet doi

Con  lạy Ngài, trí năng Ngài tuyệt đối,
Con hiểu gì ? Mọi công trình đường lối ?
Tư tưởng Ngài vượt quá trời cao,
Đường lối Ngài vun vút tựa trăng sao,
Ngài nghe thấu nhạc côn trùng tỉ mọn,
Ngài hiểu biết tiếng chim ca hôm sớm,
Trong thì thào của mỗi chiếc lá rơi,
Trong âm thầm của mỗi giọt sương trời,
Ngài am hiểu và lắng nghe tất cả,
Trí năng Ngài như mặt trời muôn thuở,
Có việc nào lọt khỏi mắt Ngài đâu ?
Dù chiều cao, chiều rộng, hay chiều sâu.
Đối với Ngài là không không hết thảy.
Con cúi đầu trước nhan Ngài thờ lạy,
Ôi ! Ngài ôi ! là tuyệt đối đời con.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.