Suy niệm với Mẹ, ngày 05.04

0

Ngày 05.04.2015

Chúa Nhật PS – Năm B

Ga 20,1-9

“Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải
trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9).

Như Mẹ: Chết là quy luật tự nhiên của con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã làm người. Người cũng chấp nhận quy luật ấy. Tuy nhiên, một điều khác thường ở đây là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều ấy.

Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu phục sinh vinh hiển mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho loài người chúng con. Điều này giúp chúng con cố gắng sống với niềm tin và hy vọng rằng chúng con sẽ phải chết, nhưng sẽ được sống lại với Chúa, rồi được lên trời hưởng phúc với Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đầu tiên được hưởng công nghiệp của Chúa Giêsu phục sinh, xin Mẹ giúp chúng con biết vững tin theo Chúa, để mai sau được hưởng phúc thiên đàng với Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.