Suy niệm với Mẹ, ngày 25.04

0

Thứ Bảy, ngày 25.04.2015

Th. Marcô, tác giả sách Tin Mừng

 Mc 16,15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Xưa kia, Đức Giêsu đã thi hành sứ mạng cứu thế bằng cách đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cứu độ, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Người trở nên mẫu gương cho các tông đồ và truyền cho các ông tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian này.

Với Mẹ: Khi người tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng là lúc phải chấp nhận đi con đường gian nan thử thách. Xin cho các nhà truyền giáo thêm mạnh mẽ, can đảm và vững tin, để nhờ họ, nhiều người được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người tông đồ đầu tiên của Chúa. Mẹ đã vội vã lên đường mang Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabét. Xin Mẹ cùng lên đường với chúng con để loan tin vui cứu độ cho những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon