Lời kinh phó thác cho Lòng Thương Xót

0

Lời kinh phó thác cho Lòng Thương Xót

Lạy Chúa, thế là đã hơn sáu mươi lăm năm kể từ ngày con sinh ra, Chúa đã thực hiện nơi con những điều vô giá của cuộc sống. Chúa đã không ngừng ban xuống những ân huệ và tình yêu vô biên của Chúa. Trong suốt những năm qua, những niềm vui lớn, những thử thách, những thành công, những thất bại, những vận rủi về sức khỏe, những cái chết, đã bị hòa lẫn với nhau; như là điều đó xảy ra cho hết mọi người. Với ân huệ và sự cứu giúp của Ngài, con đã có thể thắng vượt những trở ngại này và tiến thẳng  tới Ngài. Hôm nay con tự cảm thấy sự dồi dào những kinh nghiệm của con và sự phong phú về niềm an ủi lớn lao đã luôn là đối tượng của tình yêu Chúa. Tâm hồn con ca khen Ngài bằng sự biết ơn của con.

Nhưng con nhìn thấy cách thường hằng những người già cả chung quanh con mà Chúa đã thử thách họ một cách mạnh mẽ: họ  là những người bị bại liệt, què quặt, tàn tật, và thường không còn sức để cầu nguyện với Ngài nữa, vả lại họ đã bị mất đi khả năng trí tuệ và họ không thể vươn tới Ngài được nữa trong thế giới không thực (hư ảo) của họ. Con thấy họ dãy dụa và con tự nhủ: “Nếu chính con… ?”

Vậy,  lạy Chúa, chính hôm nay trong khi con đang hưởng nhờ những sở hữu con có về khả năng suy tư và trí tuệ của con, con dâng Ngài sự dấn bước trong việc chấp thuận thánh ý Chúa của con. Và ngay từ bây giờ nếu một hay những thử thách nào khác đến với con, nó có thể được sử dụng cho vinh danh Ngài và ơn cứu độ các linh hồn. Cũng vậy, ngay bây giờ, con xin Ngài nâng đỡ bằng ân sủng của Ngài, và qua những người có trách nhiệm đến với con.

Nếu, một ngày, cơn bệnh cướp mất trí não con và phá hủy hoàn toàn sự sáng suốt của con; thì sự phục tùng của con ở trước Ngài và con tự qui phục bằng một sự tôn thờ im lặng. Nếu, một ngày, tình trạng vô ý thức kéo dài để quật ngã con, con muốn mỗi một giờ mà con sống  là một sự bước theo liên tục không ngắt quãng những hành động ân sủng, và con muốn hơi thở cuối cùng của con cũng là hơi thở của tình yêu. Tâm hồn con được hướng dẫn trong những giờ phút này nhờ bàn tay của Mẹ Maria, con sẽ trình diện trước mặt Ngài để hát những bài ca đời đời của Ngài.

(Jean Paul II, Acte d’abandon à la Miséricorde)

Sr. Agnès chuyển ngữ

Comments are closed.