Suy niệm với Mẹ, ngày 03.6

0

Thứ Tư, ngày 03.06.2015

Th. Carôlô Lwanga và các bạn, tđ

Mc 12,18-27

“Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống” (Mc 12,27).

Như Mẹ: Đã là người thì ai cũng phải chết. Nếu chết là hết thì đời người còn ý nghĩa gì nữa? Ai mang lại sự sống cho con người? Chỉ Thiên Chúa là Đấng làm chủ sự sống mới có thể mang lại sự sống cho con người. Nơi Thiên Chúa, không có sự chết, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Để có được sự sống ấy nơi mình, chúng ta cần phải tin vào Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho con sống với sự sống mà Chúa đã ban cho con, qua việc chu toàn giới luật yêu thương của Chúa. Và cũng xin thương đến tâm hồn của những ai đã chết khô vì đau khổ, lầm than và tuyệt vọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng, xin Mẹ hướng dẫn những ai lầm đường lạc lối và đang sống trong bóng tối của tội lỗi, để họ biết trở về với Chúa, là nguồn sống đích thực của đời mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.