Suy niệm với Mẹ, ngày 14.6

0

Ngày 14.06.2015

Chúa Nhật 11 TN – Năm B, Thánh vịnh tuần 3

Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải” (Mc 4,31)

Như Mẹ: Hình ảnh hạt cải Chúa Kitô sử dụng trong đoạn Tin Mừng hôm nay để ví về Nước Trời giúp chúng ta hiểu được thế nào là Nước Thiên Chúa. Nước Trời thường được ẩn dấu nơi những gì đơn sơ, nhỏ bé và khiêm hạ. Quả thật, Nước Thiên Chúa thực sự hiện diện nơi những tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé, luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Điều Chúa nói hôm nay có vẻ nghịch lý quá! Con người ngày nay thích tiền tài, danh vọng và khoe khoang, thì những gì là khiêm nhường, bé nhỏ và chân thành lại bị coi là “ngu dại”. Xin cho chúng con biết yêu chuộng những giá trị đơn sơ để đạt được Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin cùng chúng con tìm kiếm những giá trị của Nước Trời và biết kiến tạo Nước Trời ngay cuộc sống tại thế này.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.