Suy niệm với Mẹ, ngày 19.6

0

Thứ Sáu, ngày 19.06.2015

Th. Rômualđô, viện phụ

Mt 6,19-23

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời” (Mt 6,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu khuyên các môn đệ tìm kiếm và xây dựng kho tàng đích thực nơi thiên đàng. Thực tế cho thấy, chỉ có Chúa và những gì thuộc về Chúa mới là vĩnh cửu, còn mọi sự sẽ qua đi như hoa sớm nở chiều tàn. Chúng ta muốn sự sống vĩnh cửu hay của cải mau qua?

Với Mẹ: Lạy Chúa, kho tàng mà Chúa mời gọi chúng con tìm kiếm thì khó mà nhìn thấy được, trong khi đó những của cải vật chất lại dễ nhìn thấy và có sức hấp dần. Làm sao chúng con vượt qua cám dỗ? Xin Chúa giúp chúng con biết tích trữ của cải trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cùng thu tích của cải Nước Trời với chúng con ngay cuộc sống ở trần gian này bằng những việc lành phúc đức.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.