Suy niệm với Mẹ, ngày 22.6

0

Thứ Hai, ngày 22.06.2015

Th. Paulinô, gm 

Mt 7,1-5

“Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã” (Mt 7,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về thái độ cần có trước lỗi phạm của anh chị em mình, đó là: tha thứ, bao dung trong tinh thần khiêm nhường, chia sẻ và nâng đỡ. Và điều khác nữa, chúng ta cũng phải biết lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước lúc muốn sửa lỗi cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, chúng con phải thay đổi cái nhìn và lối sống của bản thân mình trước đã. Xin cho chúng con ý thức được sự yếu đuối tội lỗi của mình, để tìm về với lòng thương xót của Chúa. Và nếu anh chị em con có phạm lỗi, thì xin cho chúng con biết khiêm nhường mà giúp đỡ họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin giúp chúng con biết cải thiện đời sống, đối xử hiền hoà với anh chị em xung quang mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.