Suy niệm với Mẹ, ngày 11.7

0

 Thứ Bảy, ngày 11.07.2015

Th. Biển Đức, viện phụ

Mt 10,24-33

“…Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt
cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật, đồng thời quan phòng mọi sự. Thiên Chúa che chở và dưỡng nuôi ngay cả loài vật vô tri bé nhỏ. Thiên Chúa chắc chắn bảo vệ và chăm sóc con người tận tình hơn. Đây cũng là lời khích lệ và mời gọi của Chúa Giêsu đối với chúng ta là những người Kitô hữu, những môn đệ của Người, để chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác đời mình trong bàn tay của Chúa, để toàn bộ cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp chúng con cùng với Mẹ sống tâm tình phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon