Suy niệm với Mẹ, ngày 25.11

0

Thứ Tư, ngày 25.11.2015 – Tuần 34 TN

Lc 21, 12-19

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17)

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tin vào Người và tuyên xưng danh Người có thể sẽ bị nhiều người ghét bỏ, loại trừ. Thật vậy, chúng ta có thể gặp nhiều gian nan khốn khó ở đời này khi bước theo Chúa Giêsu, nhưng đừng bao giờ sờn lòng nản chí mà hãy luôn tận dụng những cơ hội đó để làm chứng cho danh Người, vì nhờ đó mà ta được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban sức mạnh và thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết tận dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh làm chứng cho Chúa và tuyên xưng danh Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, cuộc đời Mẹ là hành trình liên lỉ sống đức tin. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống đức tin một cách kiên vững, qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.