Chấm Nối Chấm: ngày 15/01/2016 – Tha thứ tội lỗi

0

Chấm Nối Chấm: ngày 15/01/2016

 THA THỨ TỘI LỖI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.