Giá trị con người

0

59

Đem phân chất một người nặng 70kg (154 lbs) sẽ thấy thế này:

Mỡ: đủ làm 7 cục xà bông.
Nước: 40 lít.
Lân tinh: đủ chế tạo 2100 que diêm.
Than: đủ làm 7 cây đinh 3 phân.
Vôi: đủ quét trắng một căn phòng nhỏ.
Lưu huỳnh: Đủ để giết chết bọ của một con chó.
Oxy: Đủ bơm một trái banh.

Cuối cùng chỉ còn lại nắm tro. Ai cũng như nhau – dù giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, cao hay thấp, đẹp hay xấu,… Chẳng có gì mà dám kiêu căng!

Vậy đâu là giá trị đích thực của con người ?

Hãy làm theo lời Chúa Giêsu: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34; Ga 15:12), và “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6:36).

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.