Thơ: Lộc Mưa

0

LỘC MƯA

[Ân khúc Tv 145:15 và Mt 28:20]

Muôn loài ngước mắt trông lên
Chúa thương đúng bữa cho ăn no lòng
Mỗi khi hạn hán tứ phương
Khi mưa ngập lụt, nước dâng thủy triều
Là lời Thiên Chúa chí cao
Nhắc nhân loại phải biết cầu nguyện luôn
Nhân gian bao nỗi lo toan
Mà sao kiêu ngạo mà quên Chúa Trời
Chúa Giêsu đã hứa rồi
Ngài không hề bỏ loài người cô đơn
Ngày đêm Ngài ở cạnh bên
Cầu sẽ có liền ân sủng chứa chan
El Niñô cũng phải tan
Bởi vì Thiên Chúa đã ban mưa rồi
Thế nhân hết nóng, tươi cười
Thế nhưng cảm tạ được lời nào chưa?
Chúa quan phòng cả sớm khuya
Ai cần gì, Chúa đã lo liệu rồi
Mưa là phước lộc từ trời
Rửa sạch, tưới mát cuộc đời trần gian
Tạ ơn Thiên Chúa chí nhân
Vẫn thương xót phận lầm than kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-5-2016

Comments are closed.