Lịch cử hành các Thánh Lễ của Đức Thánh Cha

0

Lịch cử hành các Thánh Lễ của Đức Thánh Cha

115

Vào ngày 12 tháng 05 vừa qua, văn phòng Phụng Vụ của Tòa Thánh Vatican đã công bố lịch cử hành các Thánh Lễ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từ tháng 06 tới tháng 09 năm 2016. Một trong những Thánh Lễ quan trọng nhất trong vòng 4 tháng tới, đó là Thánh Lễ tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa Calcutta. Thánh Lễ này sẽ diễn ra vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật ngày mồng 04 tháng 09 năm 2016 tại quảng trường Thánh Phê-rô. Và sau đây là những Thánh Lễ khác mà Đức Thánh Cha sẽ cử hành trong 4 tháng tới:

Ngày mồng 03 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô. Thánh Lễ này được dành riêng cho các Linh Mục trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ cũng tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn phong Hiển Thánh cho một số vị Chân Phúc.

Ngày 12 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ cho các bệnh nhân và những người khuyết tật trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thánh Lễ này sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Ngày 20 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa Công Nghị Hồng Y để đưa ra quyết định về việc Tôn Phong Hiển Thánh cho một số vị Chân Phúc.

Ngày 29 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để kính nhớ hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ. Trong Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha sẽ trao dây Pallium cho các Đức Tân Tổng Giám Mục mới được bộ nhiệm trong năm vừa qua. Dây Pallium chính là một dấu chỉ về sự hiệp thông của các Đức Tổng Giám Mục với vị Giám Mục thành Rô-ma.

Từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Armenia.

Từ ngày 27 tới ngày 31 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Ba-lan để tham dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ.

Tuy nhiên, trong tháng 08, Đức Thánh Cha sẽ không thực hiện bất cứ sự kiện lớn nào.

Và ngày mồng 04 tháng 09, như đã nói ở trên, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa Calcutta.

Theo de.rv 12.05.2016 sk

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.