Suy niệm với Mẹ, ngày 19.5.2016

0

Thứ Năm, ngày 19.5.2016 – Tuần VII TN
Mc 9, 41-50

“Hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau” (Mc 9,50b).

Như Mẹ: Chúa mời gọi con cái mình hãy làm chứng cho Ngài bằng đời sống yêu thương, hòa thuận và quảng đại với tha nhân. Muối là điều rất cần trong cuộc sống. Muối làm gia vị và làm chất để ướp. Chúng ta cần giữ muối yêu thương này trong đời sống của mình, đừng để muối nhạt đi, bởi vì muối mà nhạt đi thì biết lấy gì mà ướp cho mặn lại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, như lời Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy”, xin cho các tu sĩ nam nữ của Chúa luôn giữ vững muối trong lòng là dám sống Tin Mừng giữa lòng đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng,
xin Mẹ giúp người sống đời dâng hiến luôn giữ được tình mến trong đời sống phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.