Thánh Lễ Cung Hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ

0

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ

1C

Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị. Nhà thờ còn mang một ý nghĩa là thân thể Đức Giêsu Kitô tức là Hội Thánh.

Nhờ sự chết và phục sinh, Đức Kitô trở thành Đền Thờ đích thực và hoàn hảo của Giao ước mới, quy tụ một dân nhờ giá máu của Ngài. Dân thánh này được quy tụ trong sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Đó chính là Giáo Hội. Đền thờ của Thiên Chúa được xây nên bằng những viên đá sống động. Trong đền thờ đó Thiên Chúa được tôn thờ trong Thánh Thần và chân lý.

Cung hiến Nguyện đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Việc cung hiến này được bắt nguồn từ truyền thống lâu đời trong Cựu Ước, từ khi Đền thánh Giêrusalem được xây dựng dưới thời vua Salomon. Giáo Hội, Israel mới, tiếp tục truyền thống tốt đẹp này.

Trong Nguyện đường của Hội dòng hằng ngày các Nữ  tu quy tụ lại để lắng nghe Lời Chúa, dâng những lời kinh nguyện chung, và cử hành Thánh Lễ để được nuôi dưỡng trong đức tin và lớn lên trong mối dây thân tình yêu thương với Thiên Chúa và với nhau. Vì được xây dựng làm nơi tập hợp của những người sống đời thánh hiến trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp để cử hành các mầu nhiệm thánh, nên theo truyền thống cổ kính của Giáo Hội, Nguyện đường cần được cung hiến cho Thiên Chúa theo nghi lễ long trọng để trở thành nhà của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự.

Cung hiến Nguyện đường trong khung cảnh Năm thánh lòng thương xót Chúa, mời gọi chúng ta hãy để cho lòng thương xót Chúa tiếp tục thâm nhập cuộc đời mỗi người chúng ta, thánh hiến và biến đổi cuộc đời chúng ta thành Đền thờ của Chúa Thánh Thần, thành những viên đá sống động xây nên cộng đoàn thánh hiến hiệp nhất, thánh thiện và yêu thương hầu làm cho dầu thơm của lòng xót thương Thiên Chúa được tỏa lan.  

Dâng Thánh Lễ cung hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa muôn lời tạ ơn, vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho Hội dòng trong suốt sáu mươi lăm năm qua, đặc biệt thời gian trùng tu ngôi Nguyện đường và những giờ phút mang tính lịch sử của Thánh Lễ cung hiến.

Thánh Lễ cung hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo cử hành lúc 9g45 thứ Bảy 25 tháng 6 năm 2016

Xin nhấn vào đây để xem hình Thánh Lễ đầy đủ

Xin nhấn vào đây để xem hình đón tiếp khách mời

Xin nhấn vào đây để xem hình tiệc mừng

Xin nhấn vào đây để xem hình trang trí ngày Lễ

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon