Suy niệm với Mẹ, ngày 14.6.2016

0

Thứ Ba, ngày 16.6.2016 – Tuần XI TN
Mt 5, 43-48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Con người tự nhiên thường sống và đối xử với nhau theo một tiêu chuẩn “có cho và có nhận”, và chỉ đáp trả lại khi đã nhận được những gì hợp với mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi kẻ thù thành bạn hoặc anh em của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, quanh chúng con có nhiều kẻ thường làm cho chúng con bực tức, và nhiều lúc chúng con cũng làm cho họ khó chịu, đến nỗi có khi chúng con đối xử như kẻ thù với nhau. Xin Chúa làm cho chúng con biết đổi xử thân ái với nhau, và biết cầu nguyện cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống tương quan bằng hữu với những người thường có quan điểm đối nghịch với chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon