Suy niệm với Mẹ, ngày 17.6.2016

0

Thứ Sáu, ngày 17.6.2016 – Tuần XI TN
Mt 6, 19-23

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất” (Mt 6,19a)

Như Mẹ: Cùng đích của đời sống người Kitô hữu là Nước Trời, tất cả của cải vật chất đời này là phương tiện để giúp mình đạt đến Nước Thiên Chúa mà thôi. Dầu biết thế, nhiều người tín hữu lao đầu tìm kiếm của cải trần gian, mà lơ là với việc tìm kiếm Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa dòng xoáy của cơn lốc thị trường, con người ta đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền, mà bỏ bê việc thiêng liêng. Xin cho các tín hữu của Chúa, ngoài những bổn phận lo cho đời sống vật chất, cũng không ngừng tìm kiếm của cải cho Nước Trời mai sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn sống trong tinh thần của Nước Trời, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trên hành trình dương thế với hy vọng hướng về quê Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon