Đức Thánh Cha ca ngợi sự tiếp cận có tính tế nhị đối với những người tái kết hôn

0

Đức Thánh Cha ca ngợi sự tiếp cận có tính tế nhị
đối với những người tái kết hôn

n16

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi các Đức Giám Mục Argentina về cách thức hành động của các Ngài trong việc tiếp xúc với những người ly dị tái kết hôn. Sau một quá trình dài biện phân và đồng hành, các tín hữu có liên quan sẽ có thể được phép đi đến với Tòa Cáo Giải và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, trong từng trường hợp cá biệt. Đó là nội dung trong cuốn hướng dẫn của các Đức Giám Mục vùng Buenos Aires dành cho các Linh mục của mình. Một sự “tiếp cận không hạn chế đối với các Bí Tích” là điều không được nghĩ tới, đúng hơn, đó là sự quyết định trong từng trường hợp – các Đức Giám mục nhấn mạnh.

Cuốn hướng dẫn này của các Đức Giám Mục Argentina sẽ “đưa đến nhiều lợi ích”, đặc biệt là về ý nghĩa của nó đối với  công cuộc “Mục Vụ Đức Ái” – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi như thế trong một bức thư mà nhật báo L´Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican mới trích dẫn lại. Bản văn này hoàn toàn đi theo cùng một tuyến với Thông Điệp Amoris laetitia, và nhắm trực tiếp vào chương 8 của Thông Điệp nêu trên. “Không có bất cứ cách diễn giải nào khác” – Đức Thánh Cha đã giải thích như thế trong bức thư của Ngài. Chương 8 của Thông Điệp Amoris laetitia, dưới tiêu đề “Đồng Hành Với Sự Mỏng Giòn, Biện Phân Và Liên Kết”, là sự tiếp cận với các tín hữu Công giáo đang bị liên lụy đến những tình trạng bất hợp pháp về gia đình.

Điều căn bản: Một sự quan tâm đầy nỗ lực xuất phát từ sự gần gũi nhất

Trong lá thư của mình gửi cho các Đức Giám mục vùng Buenos Aires, Đức Thánh Cha cũng đã giải thích về khái niệm “Mục Vụ Đức Ái” mà Ngài đưa ra: Đó là một sự quan tâm “đầy nỗ lực” xuất phát từ sự gần gũi nhất, mà sự quan tâm ấy không bị giản lược vào “sự giàn xếp theo khuôn mẫu, theo tổ chức hay mang tính pháp lý” theo kiểu của một kẻ môi giới. Các Linh mục cũng nên luyện tập đi luyện tập lại hành vi biện phân có tính mục vụ cho mạnh mẽ hơn – Đức Thánh Cha khuyên. Trong số bốn hành vi mục vụ mà Đức Thánh Cha chỉ ra – đón nhận, đồng hành, biện phân và đồng liên kết – theo sự quan sát của Ngài, thì sự biện phân lại đang là hành vị được thực hành ít nhất. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích, hãy đào tạo các Linh mục tương lai một cách tốt hơn theo nguyên tắc ấy.

Trong bản hướng dẫn của mình với tên gọi là “Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia” (Những tiêu chuẩn căn bản nhằm ứng dụng chương 8 của Thông Điệp Amoris laetitia), các Đức Giám Mục vùng Buenos Aires nhấn mạnh rằng, việc cho phép lãnh nhận các Bí Tích không thể là bất cứ điều chi khác ngoài kết quả của một quá trình biện phân căn bản trong từng trường hợp. Linh mục phải đồng hành “cá nhân và mục vụ” trong quá trình này. Tuyệt đối không được hành động cách máy móc: Không phải cứ kết thúc con đường là có một sự tiếp cận với các Bí Tích. Cũng có thể nghĩ tới việc các tín hữu liên quan càng ngày càng tái tham dự hơn nữa vào với đời sống của Giáo hội, chẳng hạn như trong các buổi cầu nguyện hay suy niệm, hay trong những sứ vụ khác nhau của Giáo hội. Trong khi tham dự Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình Công Giáo tại Philadelphia, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã công khai ca ngợi gương sáng của một cặp hôn nhân như thế.

Những người ly dị tái kết hôn nên được khuyên rằng, trong cuộc sống chung, họ cần tiết chế trước sinh hoạt tính dục theo mức độ bao nhiêu có thể – các Đức Giám Mục Argentina đã đưa ra chỉ dẫn cho các Linh mục của mình như thế. Nhưng điều này không luôn luôn là một con đường có thể dễ dàng vượt qua như các mục tử cao cấp mong đợi. Về những điều chẳng hạn như lỗi của những người có liên quan khá nhỏ, hay có nguy cơ dẫn tới một sự gây hại cho con cái từ cuộc hôn nhân mới, thì Thông Điệp Amoris laetitia đã mở ra “khả năng tiếp cận với các Bí Tích Giao Hòa và Thánh Thể” – các Đức Giám Mục vùng Buenos Aires viết.

Cảnh giác trước các gương mù: Ban các Bí Tích cách thận trọng

Nhưng điều này không được hiểu là một sự tiếp cận không hạn chế với các Bí Tích, và cũng không được biện minh trong từng trạng huống. Chẳng hạn như sự lâu bền của cuộc hôn nhân mới, của sự trắc trở trong các mối tương quan bị lập đi lập lại, hay sự định giá về tình trạng cuộc sống riêng, thì sự biện phân luôn luôn đóng một vai trò đặc biệt.

Điều quan trọng là sự thẩm tra lương tâm của những người có liên quan. Trong trường hợp “những điều phi pháp không được giải quyết” thì việc lãnh nhận Bí Tích là điều “cực kỳ gây bất mãn”. Việc ban Bí Tích trong từng trường hợp với một sự thận trọng đặc biệt, nhất là khi những xung đột đang rình rập, là một điều hợp lý. Ngay cả một bầu khí hiểu biết và cởi mở cũng không được phép tạo ra một cách hiểu “có tính bừa bãi trước Giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân bất khả phân ly” – Nhật báo L´Osservatore của Tòa Thánh Vatican đã trích lại lời của các Đức Giám Mục Argentina như thế.

Theo rv/kna 13.09.2016 gs

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.