Đức Thánh Cha nói với các Sứ Thần Tòa Thánh: “Xin cám ơn anh em vì đã đi vào thế giới!”

0

Đức Thánh Cha nói với các Sứ Thần Tòa Thánh:
“Xin cám ơn anh em vì đã đi vào thế giới!”

n34

Hãy đi và loan báo Tin Mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ các vị Sứ Thần Tòa Thánh như thế khi Ngài giảng trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm ngày thứ Bảy vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Thánh Lễ này được dành riêng cho các Sứ Thần Tòa Thánh trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. 106 trong số 108 vị Sứ Thần Tòa Thánh đã hiện diện tại Vatican để cùng với Đức Thánh Cha cử hành Năm Thánh. Đức Thánh Cha cũng đã cám ơn các vị Sứ Thần vì sự sẵn sàng của các Ngài trong việc đến làm việc tại những quốc gia khác nhau, để dấn thân vào đó với niềm vui và với niềm hăng hái.

Bài giảng của Đức Thánh Cha được gợi hứng bởi dụ ngôn Người Đi Gieo Giống. Tương tự như thế, các vị Sứ Thần cũng đã và đang gieo rắc Tin Mừng tại khắp nơi trên thế giới.

Đó là ba cách thức ra đi của một vị Sứ Thần: Ra đi về khía cạnh thể lý để đạt được cuộc sống của một người du mục; Ra đi về khía cạnh văn hóa để học một nền văn hóa và một ngôn ngữ mới. Trong một cuộc gọi điện thoại với một vị Sứ Thần, người ta nghe được nội dung như sau: ´Hãy nói cho mình biết, cậu nói được ngôn ngữ nào?`- ´Mình nói tốt tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút tiếng Tây-ban-nha cậu ạ!` ´Vậy thì tốt rồi, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi cậu tới Nhật Bản.`´Nhưng mình không thể nói được một chữ tiếng Nhật nào cả!` – ´Thế thì cậu hãy chịu khó học để nói vậy!` Có một người trong anh em đang là một mẫu gương đối với Cha, bởi chỉ trong vòng hai tháng thôi, người anh em đó đã học được một ngôn ngữ rất khó, đã học để cử hành Thánh Lễ bằng ngôn ngữ đó. Người anh em đó đã tái bắt đầu với niềm vui và sự bông đùa. Và đó là sự ra đi thứ ba: Cầu nguyện, cử hành Phụng Vụ.”

Vào hôm thứ Bảy vừa qua, một số các vị cựu Sứ Thần cũng đã cùng đến với các vị đương chức. Đức Thánh Cha cũng hướng trực tiếp về các Ngài và cám ơn các Ngài vì các Ngài đã sẵn sàng phục vụ. Nhưng ngay cả các vị Sứ Thần đương chức cũng không được phép quên Thánh Lễ này cũng như những lời của Đức Thánh Cha trong quá trình làm việc của mình.

Đó là ba cách ra đi, ba cách để phục vụ Chúa Giê-su Ki-tô và Giáo hội. Và Giáo hội cám ơn anh em về sự ra đi đó. Vô cùng cám ơn anh em! Bản thân Cha cũng muốn cám ơn anh em với tư cách cá nhân. Cha vô cùng khâm phục khi Cha được gặp anh em, được giao tiếp với anh em: âm hưởng thực sự tốt.”

Sau Thánh Lễ nêu trên, thời gian còn lại của buổi sáng thứ Bảy, Đức Thánh đã gặp các vị Sứ Thần thêm một lần nữa, và Ngài đã nói chuyện với các Ngài trong một cuộc hội kiến đặc biệt.

Theo de.rv 17.09.2016 pdy

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.