Đức Thánh Cha: Đôi khi những cơ cấu có thể trở thành những rào cản

0

Đức Thánh Cha: Đôi khi những cơ cấu
có thể trở thành những rào cản

165

Những cấu trúc hay những cơ cấu, ngay cả trong Giáo hội, đôi khi cũng có thể trở thành những rào cản. Điều quan trọng nhất là không có bất cứ điều gì cản trở sự phục vụ Thiên Chúa và việc mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ các Tu Sĩ Dòng Somasker như thế trong buổi tiếp kiến dành cho họ vào hôm thứ Năm vừa qua tại Vatican.

Dòng Somasker được thành lập tại Italia hồi thế kỷ XVI, và từ đó đến hay, chuyên hoạt động trong lãnh vực giáo dục và Caritas. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các Tu sĩ Dòng này hãy tiếp tục dấn thân cho những người cần được giúp đỡ và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Các Tu Sĩ của Dòng không nên sợ hãi, nhưng nên mở ra cho những cấu trúc mới nếu chúng có lợi cho sự phục vụ Tin Mừng – Đức Thánh Cha nhắn nhủ.

Những cấu trúc đôi khi có thể giới thiệu một cảm tưởng sai quấy về sự an toàn, và cũng đôi khi trở thành rào cản cho sự năng động của tinh thần phục vụ. Trong công cuộc cải tổ những cấu trúc của Giáo hội, vấn đề cuối cùng phải là kinh nghiệm vui mừng về việc gặp gỡ với Chúa Ki-tô”, và “Thiên Chúa phải được đặt lên trước tất cả mọi điều khác – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Các Tu Sĩ Dòng Somaker sống theo Tu Luật Thánh Augustinô và dấn thân cách đặc biệt cho việc giáo dục trẻ mồ côi. Hiện tại, Dòng này có khoảng 500 thành viên, và Tổng Công Nghị của họ đang diễn ra tại Rô-ma.

Đức Thánh Cha đã khuyến khích các Tu Sĩ Somaker hãy hỗ trợ hơn nữa cho những người di dân, đặc biệt là những di dân không có người đồng hành. Hãy tiếp nhận những trẻ mồ côi mới này, tức những em thường đi thuyền hoặc đi tàu một mình để đến nước khác, giống như tiếp nhận những bậc cha mẹ – Đức Thánh Cha mời gọi. “Những người di cư này, các thanh niên, các em nhỏ đi một mình để đến với các nước chúng ta, phải tìm thấy tình cha và tình mẹ ở đây” – Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp dành cho các Tu Sĩ Dòng Somaker.

The de.rv 30.03.2017 mg

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.