Thánh Thần sẽ đến trợ giúp sự yếu hèn của chúng ta – Suy niệm CN XVI TN năm A

0

Chúa Nhật XVI thường niên
Suy niệm: Rm 8,26-27
Thánh Thần sẽ đến trợ giúp sự yếu hèn của chúng ta (Rm 8,26)

163

St. Paul spends much of the eighth chapter of his Letter to the Romans teaching about the Holy Spirit. Yet for all of Paul’s words, the Holy Spirit can often be an afterthought in our daily lives.

Thánh Phao lô sử dụng nhiều chương thứ tám trong thư gửi tín hữu Rôma để dạy chúng ta về Chúa Thánh Thần. Đối với tất cả lời lẽ của Phaolô, Thánh Thần có thể thường là một suy nghĩ sau khi đã hành động trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta.

Thánh Thần làm gì? Phaolô nói rằng Thánh Thần là nguồn mạch sự sống của chúng ta (Rm 8,11.13). Ngài nói rằng Thánh Thần sống trong chúng ta và cho chúng ta biết thế nào là sống cho Thiên Chúa (Rm 8,4-6.9). Ngài nói rằng Thánh Thần nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là con Thiên Chúa (Rm 8,16). Hơn hết, ngài nói rằng Thánh Thần “đến để trợ giúp sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8,26).

Tất cả chúng ta đều có những sự yếu đuối, đúng không nào? Một sự yếu đuối chúng ta đối diện là cách chúng ta đáp trả lại sự đau khổ hoặc nỗi khó khăn. Cám dỗ, bệnh tật, thói nghiện ngập, sự chia rẽ trong các gia đình, những vấn đề về tài chánh, những tai họa tự nhiên – bất cứ thách đố nào trong những thách đố này đều có thể làm cho chúng ta sợ hãi và chao đảo nếu chúng ta cố gắng đối diện với chúng tự sức chúng ta. Nhưng với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những điều tốt đẹp từ viễn cảnh của Thiên Chúa và tìm thấy sức mạnh chúng ta cần để tiếp tục tiến về phía trước.

Một sự yếu đuối khác có thể là sự chiến đấu của chúng ta với lời cầu nguyện. Chúa Thánh Thần yêu thích giúp chúng ta cầu nguyện! Ngài giúp chúng nói với Thiên Chúa từ chính tâm hồn chúng ta chứ không chỉ qua những lời cầu nguyện thuộc lòng. Ngài cho chúng ta một ước vọng cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương. Và Ngài bảo đảm với chúng ta rằng những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được lắng nghe.

Thật là dễ dàng để suy nghĩ rằng đó “chỉ là chính chúng ta” – rằng chúng ta đang làm điều đó bởi tự sự chúng ta. Nhưng điều này không đúng. Thực ra, mọi suy nghĩ thánh thiện mà chúng ta có và mọi hành động yêu thương mà chúng ta làm đều có nguồn gốc trong Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày, những lúc thuận tiện và những khi không khó khăn, Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta, Ngài đang dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa những gì chúng ta cần và Ngài đang đổ đầy ân sủng trên chúng ta.

Như thế khi bạn tìm thấy sức mạnh thúc đẩy bạn tiến về phía trước trong một thời điểm phải cố gắng, một ước vọng yêu thương tha nhân được làm mới lại, hoặc một sự hiểu biết sâu sắc mới mẻ về cách giải quyết một vấn đề, thế thì hãy vui lên! Đó là chính là Chúa Thánh Thần đang đến trợ giúp bạn đó.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.