Thơ: Thánh nữ Matta

0

2212-0000

THÁNH NỮ MATTA
(Lc.10,38-42; Ga.11,19-24)
(Chúc mừng Bổn Mạng Quý Chị mang thánh hiệu Matta)

Chị Matta rất là quán xuyến,
Các việc nhà mọi chuyện nhỏ to,
Lần kia, Chúa đến, Chị lo:
Làm cơm mời Chúa! nấu, kho, chiên, xào!

Chúa ăn có là bao, đâu Chị!
Vốn tính người tế nhị thế thôi!
Việc to, việc nhỏ hỡi ôi!
Chị làm tất bật mọi nơi trong nhà!

Cô Em thì xem ra thư thái!
Ngồi hàn huyên chẳng ngại hay sao?
– Em con chẳng nhúng tay vào!
– Mình con phục vụ lẽ nào được chăng?

Chúa bảo:“Đừng lăng xăng bối rối!
“Một chuyện cần tôi nói cho hay!
“Cô Em chọn lấy phần này!
“Là phần tốt nhất! vui thay ngàn đời!”

Rồi hôm ấy Chúa rời nơi giảng,
Đến Bê-Than, vì bạn qua đời! (Lagiarô)
Được tin Chúa đến chao ơi!
Matta mừng, tủi!“Thầy ơi! thôi rồi!”

“Thầy có mặt, Em thời không chết!
“Nhưng con tin con biết quyền Thầy!
“Xin Cha, Người sẽ nhận ngay!
“Cho Em sống lại vào ngày Quang Lâm!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.