Thơ: Viên Ngọc Quý

0

186

Chúa chính là một viên Ngọc quý
Mà con đang mải miết kiếm tìm
Một viên ngọc không gì sánh ví
Bởi quý nên con đã đắm chìm.

Khi tìm được Ngọc quý rồi
Con mau bán hết sự đời để mua.
Không mau con sẽ phải thua
Người ta mua mất không chừa cho con.

Uổng công năm tháng mỏi mòn
Chậm chân con phải héo hon trăm bề.
Cuộc đời nhiều lúc nhiêu khê
Nhưng con thắng vượt đem về niềm vui

Con mua được Ngọc quý rồi
Suốt ngày trân quý không rời phút giây
Niềm vui hạnh phúc đong đầy
Bởi con đã có Ngọc ngay bên mình.

Không còn phải sợ hy sinh
Bởi vì Ngọc quý thực tình thương con.
Con không còn phải héo hon
Vì tình thương Chúa đổ dồn trên con.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.