Thơ: Kính Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

0

21743093_2020516781295552_816618660555695857_n

KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

Bảy điều lòng Mẹ sầu bi
Ta nên nhớ để gẫm suy trong lòng.

Một là lời sấm Xi-mong
Tâm hồn của Mẹ lưỡi đòng thâu qua

Hai là Mẹ bỏ quê nhà
Bồng con lánh nạn phương xa mịt mùng

Ba là trong dịp hành hương
Lạc con lòng Mẹ xót thương não nề

Bốn là đường núi Can-vê
Thương con Thánh Giá nặng nề trên vai

Năm là Mẹ đứng ngậm ngùi
Nhìn con tắt thở đất trời tối tăm

Sáu là ôm xác khóc than
Đồi cao lặng lẽ khi màn đêm buông

Bảy là táng xác trong vườn
Mẹ nhìn huyệt đá Mẹ tuôn giọt sầu.

Mẹ ơi đời Mẹ khổ đau
Hợp công cứu chuộc cúi đầu xin vâng
Con xin cùng Mẹ cảm thông
Chúa ban ơn phúc cho lòng Tin Yêu

Xuân Ly Băng

…………………………………………………

Sau mỗi sự thương khó: Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng danh

Comments are closed.