Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Sự sống là một hồng ân vì Thiên Chúa yêu chúng ta

0

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô:
Sự sống là một hồng ân vì Thiên Chúa yêu chúng ta

119

Ai bảo vệ sự sống, người ấy là chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế vào sáng thứ Hai vừa qua trong một buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Viện Hiến Tặng Ý. Tổ chức này giống như một cơ quan thẩm định đối với các Tổ Chức Phi Chính Phủ để nhận được sự chứng thực về chất lượng. Các thành viêc của Tổ Chức trên đã đến yết kiến Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Hiến Tặng được cử hành tại Ý vào ngày mồng 04 tháng 10.

Sự hiến tặng lớn nhất mà nói chung, có thể có, đó chính là sự sống được tặng ban bởi Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nhấn mạnh torng bài diễn văn của Ngài. Sự sống là thành phần của một hồng ân lớn lao do Thiên Chúa ban tặng, và thực ra là thành phần của công trình sáng tạo. “Tất cả chúng ta đều nên cảm thấy có trách nhiệm trong việc chăm sóc thế giới thiên nhiên, và hãy bảo vệ nó trước bất cứ hình thức nào có thể gây tồi tệ cho nó. Bổn phận của chúng ta là phải để lại cho các thế hệ tương lai một hành tinh giống như chúng ta đã lãnh nhận nó từ công trình sáng tạo với sự tốt lành của Thiên Chúa mà không hề nghĩ tới chuyện được đền đáp” – Đức Thánh Cha nhắn nhủ.

Nhờ vào hồng ân sự sống, người ta cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa, và vì thế, việc bảo vệ sự sống cũng là điều vô cùng quan trọng – Đức Thánh Cha bổ sung. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã để lại một Điều Răn mới, đó là Điều Răn Yêu Thương.

Ngày Hiến Tặng” được cử hành vào ngày mồng 04 tới đây không chỉ đơn giản là một ngày tưởng nhớ, nhưng còn là một “khoảnh khắc suy tư” về sứ điệp trung tâm của Tin Mừng. “Đó là một kinh nghiệm có tính giáo dục, mà kinh nghiệm ấy sẽ góp phần thúc đẩy việc cùng nhau kiến tạo nên một cộng đồng Đức Ái! Vì thế, ngày này là một ngày vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với giới trẻ, bởi họ có thể nhận ra rằng, bản thân họ chính là một hồng ân” – Đức Thánh Cha kết luận.

Theo de.rv 02.10.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.