Video: Đêm canh thức diễn nguyện – Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

0

ĐÊM CANH THỨC DIỄN NGUYỆN
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2017
CHỦ ĐỀ: EMMANUEL – SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC

LỜI HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỔNG VÀ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Ban Truyền Thông

Comments are closed.