Đây là lý do tại sao quỷ ghét Đức Maria Đồng trinh

0

Đây là lý do tại sao quỷ ghét Đức Maria Đồng trinh

Philip Kosloski

07 tháng Năm, 2018

BLESSED,VIRGIN,MARY,SNAKE,SERPENT

Shutterstock

Theo các đức giáo hoàng và các nhà trừ quỷ, quỷ rất sợ Mẹ Diễm Phúc.

Một trong những cách vững chắc nhất để chiến đấu chống lại quỷ là phát triển một mối quan hệ gần gũi với Mẹ Maria Đồng trinh Diễm phúc. Quỷ rất ghét Mẹ và tránh xa những người gần gũi với Mẹ.

Theo Cha Sante Babolin là nhà trừ quỷ người Ý, “Khi tôi đang liên tục khẩn xin Mẹ Maria Đồng trinh Rất thánh thì quỷ trả lời với tôi: ‘Ta không thể chịu nổi Người đó (Mẹ Maria) nữa và ta cũng không chịu nổi ngươi nữa.’”

Ngoài ra, cha khám phá ra rằng “những phản ứng mạnh mẽ nhất của quỷ được thể hiện trong suốt thời gian làm phép trừ tà là ‘khi kể đến những lần hiện ra của Mẹ.’” Vì vậy, cha Babolin thường khẩn xin Mẹ Maria Đồng trinh dưới tước hiệu “Lộ đức, Fatima hay Guadalupe.”

Nhà trừ quỷ nổi tiếng, Cha Gabriele Amorth khẳng định thực tế này trong những lần đối thoại của cha với quỷ, trong đó quỷ nói với cha, “ta còn sợ hơn nữa khi ngươi nói đến tên Madonna, vì ta bị nhục nhã hơn khi bị đánh bại bởi một tạo vật đơn giản, hơn là bị đánh bại bởi Ông ấy.”

Đức Thánh Cha Phanxico diễn tả tương tự trong một bài giảng trong Vương cung Thánh đường Thánh Mary Major, “Nơi nào có Mẹ Maria ở lại thì nơi đó ma quỷ không thể đi vào; nơi nào có Mẹ, sẽ không có những sự bất an quấy phá, sự sợ hãi không thể chiến thắng.”

Tại sao quỷ lại quá sợ Mẹ Maria Đồng trinh, một cô gái đơn sơ từ làng Na-da-rét?

Trong Nghi thức Trừ quỷ linh mục khẩn cầu, “Mẹ Thiên Chúa vinh thắng, Mẹ Maria Đồng trinh, ra lệnh cho ngươi; bằng sự khiêm hạ của Mẹ và ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội đã đạp giập đầu kiêu ngạo của ngươi.”

Lời nguyện này nhắc lại lời sứ ngôn tiên báo trong sách Sáng thế, trong đó Thiên Chúa nói với con rắn rằng, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15). Câu này cũng có thể được dịch là “bà sẽ đánh vào đầu ngươi,” và theo truyền thống được nói về Mẹ Maria Đồng trinh Diễm phúc.

Lòng khiêm cung của Mẹ quá lớn lao đến mức đè bẹp “đầu kiêu căng” của Satan và là sự bảo vệ vững chắc nhất chống lại hắn và những cuộc tấn công của hắn. Như quỷ nói với Cha Amorth, “Bà ta làm cho ta điên lên vì bà ta là người khiêm hạ nhất trong mọi loài tạo vật, và bởi vì ta là kẻ kiêu ngạo nhất; vì bà ta là ngươi tinh tuyền nhất trong mọi loài tạo vật, và ta thì không; và vì bà ta là người vâng lời Thiên Chúa nhất trong mọi loài tạo vậy, và ta là kẻ nổi loạn!”

Vì vậy, nếu ai muốn đánh bại công việc của ma quỷ trong đời sống và trong thế giới, một trong những cách vững chắc nhất là hãy chạy đến với Mẹ Maria Đồng trinh. Thánh Padre Pio đồng ý với điều này khi ngài nói, “Có những người quá khờ dại đến mức họ tưởng họ có thể đi qua cuộc đời mà không cần đến sự trợ giúp của Mẹ Diễm phúc. Hãy yêu mến Mẹ Maria và đọc kinh Mân côi, vì Tràng Mân côi của Mẹ là vũ khí chống lại các tà thần của thế giới hôm nay. Mọi ơn phúc được Thiên Chúa ban đều qua Mẹ Diễm phúc.”

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2018]

Comments are closed.