Tiếp Kiến Chung: Phép Rửa (Phần V): Sự tái sinh (Trang 5)

0

TIẾP KIẾN CHUNG: Phép Rửa tội (Phần III)
Không phải là một công thức ảo thuật, nhưng là một ơn ban

‘Phép Rửa tội không phải là một công thức ảo thuật, nhưng là một ơn của Chúa Thánh Thần, làm cho người lãnh nhận có thể “chống lại tà thần”

25 tháng Tư, 2018 12:59

ZENIT STAFF

Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay được tổ chức lúc 9:25 trong Quảng trường Thánh Phê-rô, tại đây Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tập trung suy tư của ngài vào Phép Rửa tội: 3. Sức mạnh chống lại tà thần

Sau phần tóm lược bài giáo lý của ngài bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện. Sau đó ngài đưa ra lời kêu gọi cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều tiên.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.

* * *

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Chúng ta tiếp tục suy tư về Bí tích rửa tội, dưới ánh sáng của Lời Chúa. Chính Tin mừng soi sáng cho các ứng viên và thúc đẩy sự gắn kết với đức tin: “Phép Rửa tội là “bí tích của đức tin’ theo một cách thức rất đặc biệt, vì đó là bí tích dẫn vào đời sống đức tin” [Giáo lý Giáo hội Công giáo (CCC), 1236]. Và đức tin là sự dâng hiến bản thân cho Chúa Giê-su Ki-tô, chân nhận rằng Ngài là “mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (Ga 4:14), là “ánh sáng thế gian” (Ga 9:5), là “sự sống lại và là sự sống” (Ga 11:25), như chương trình cho thấy các dự tòng chuẩn bị đón nhận Bí tích nhập môn Ki-tô giáo vẫn đi theo cho đến ngày nay. Được dạy bảo bởi việc lắng nghe Chúa Giê-su, bởi giáo huấn của Người và bởi công việc của Người, các dự tòng sống lại kinh nghiệm của người phụ nữ Sa-ma-ri đang khát nước hằng sống, của người đàn ông sinh ra đã bị mù nay được mở mắt nhìn thấy ánh sáng, của La-da-rô bước ra khỏi mộ. Chính Tin mừng có sức mạnh biến đổi người đón nhận nó với đức tin, kéo người ấy thoát khỏi sự thống trị của Tà thần, để người đó học cách phục vụ Thiên Chúa với niềm vui và tính mới lạ của sự sống.

Một người không bao giờ đến giếng rửa tội một mình, nhưng được đồng hành bằng lời cầu nguyện của toàn Giáo hội, như Kinh Cầu các Thánh nhắc lại, sau đó là đến Lời nguyện Trừ tà và xức dầu cho người dự tòng. Đây là những nghi thức từ thời xa xưa để bảo đảm cho tất cả những người đang chuẩn bị được tái sinh làm con cái của Thiên Chúa, rằng lời cầu nguyện của Giáo hội hỗ trợ họ trong cuộc chiến đấu chống lại tà thần, đồng hành với họ trên con đường thánh thiện, giúp họ tách mình thoát khỏi quyền lực của tội để bước vào vương quốc hưởng ơn sủng của Thiên Chúa. Lời nguyện của Giáo hội – Giáo hội cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả, cho tất cả chúng ta! Chúng ta là Giáo hội cầu nguyện cho người khác. Thật tuyệt vời biết bao khi cầu nguyện cho người khác. Không biết bao nhiêu lần chúng ta chẳng đoái hoài đến việc cầu nguyện nếu chúng ta không có điều gì nguy cấp. Chúng ta phải hiệp thông giới Giáo hội cầu nguyện cho người khác: “Lạy Chúa, con dâng lên Người lời cầu nguyện cho những người đang thiếu thốn, cho những người không có đức tin …” Xin đừng quên: lời cầu nguyện của Giáo hội luôn luôn diễn ra. Nhưng chúng ta phải hiệp thông trong việc cầu nguyện này để cầu nguyện cho tất cả dân Chúa và cho những người đang cần đến lời cầu nguyện. Vì thế, hành trình của những người lớn dự tòng được đánh dấu bằng những lời nguyện trừ tà lặp đi lặp lại bởi linh mục (x. CCC, 1237), đó chính là những lời khẩn xin giải thoát khỏi tất cả những điều chia cách con người khỏi Đức Ki-tô và ngăn cản sự kết hiệp sâu đậm với Người. Với trẻ em cũng vậy, chúng ta khẩn xin Thiên Chúa giải thoát chúng khỏi nguyên tội và dâng hiến chúng được cư ngụ trong Chúa Thánh Thần (x. Nghi thức Rửa tội Trẻ em, s. 56). Hãy cầu nguyện cho trẻ em – cầu nguyện cho sức khỏe thể lý và tinh thần của chúng. Đó là cách bảo trẻ em bằng việc cầu nguyện. Như các Tin mừng đã chứng thực, chính Chúa Giê-su chiến đấu và trừ quỷ để tỏ lộ Nước Thiên Chúa đang đến (x. Mt 12:28): Chiến thắng của Người trên quyền lực của Ác Thần dọn chỗ cho uy quyền của Thiên Chúa Đấng ban niềm vui và hòa giải với sự sống.

Phép Rửa tội không phải là một công thức ảo thuật, nhưng là một ơn của Chúa Thánh Thần, làm cho người nhận lãnh “chống lại được ác thần,” tin rằng Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế gian để phá tan quyền lực của Satan và đưa con người từ bóng tối trở về với ánh sáng vĩnh cửu của Vương quốc của Người” (x. Nghi thức Rửa tội Trẻ em, s. 56). Theo kinh nghiệm chúng ta biết rằng đời sống người Ki-tô hữu luôn đối mặt với những cám dỗ, đặc biệt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, xa lìa ý định của Ngài, thoát ra khỏi sự kết hiệp với Ngài, rơi vào những cám dỗ của trần thế. Và Phép Rửa tội chuẩn bị cho chúng ta, nó trao cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu từng ngày, cả việc chiến đấu với quỷ – như Thánh Phê-rô nói – là kẻ luôn rình rập săn đuổi để vồ lấy chúng ta như một con sư tử, để phá hủy chúng ta.

Cùng với lời cầu nguyện, sau đến là việc xức dầu trên ngực của người dự tòng, để với nó “họ đón nhận được sức mạnh để từ bỏ ma quỷ và tội, trước khi tiến đến giếng rửa tội và được tái sinh trong một đời sống mới” (Phép lành xức dầu. Premesse, s. 3). Vì đặc tính của dầu là ngấm vào các mô của cơ thể để sinh ích lợi, những võ sĩ cổ đại thường bôi dầu lên khắp thân mình họ để làm săn chắc các cơ bắp và dễ dàng thoát khỏi cú ôm kẹp của đối thủ. Dưới ý nghĩa tượng trưng này, những Ki-tô hữu của các thế kỷ đầu chấp nhận dùng dầu đã được giám mục làm phép để bôi lên thân thể của các ứng viên chịu Phép Rửa tội, để qua “dấu chỉ của ơn cứu độ” cho thấy rằng quyền năng của Đức Ki-tô Đấng Cứu Thế tăng sức mạnh để chống lại sự ác và vượt qua nó (x. Nghi thức Rửa tội Trẻ em, s. 105).

Chống lại tà thần là một cuộc chiến đấu mệt mỏi để thoát khỏi những mưu gian của nó, để có thêm sức mạnh sau cuộc chiến đấu kiệt sức, nhưng chúng ta phải hiểu rằng toàn bộ cuộc sống của người Ki-tô hữu là một cuộc chiến đấu. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta không cô đơn, rằng Mẹ Giáo hội luôn cầu nguyện để những người con của mình đã được tái sinh qua Bí tích Rửa tội không đầu hàng trước những cạm bẫy của Tà Thần, nhưng chiến thắng nó bằng sức mạnh của Đức Ki-tô Phục sinh. Được tăng sức mạnh bởi Chúa Sống lại, Đấng đã đánh bại hoàng tử của thế gian này (x. Ga 12:31), chúng ta có thể lặp lại niềm tin của Thánh Phaolo: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4:13). Tất cả chúng ta đều có thể vượt qua, vượt qua được mọi điều, nhưng chỉ với sức mạnh đến từ Đức Ki-tô.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

Lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha

Thứ Sáu, 27 tháng Tư, một Hội nghị Thượng định Liên Triều tiên sẽ diễn ra tại Panmunjom, trong đó có sự tham dự của hai nhà lãnh đạo của hai nước Triều tiên, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong Un. Sự gặp gỡ này sẽ là một cơ hội thuận tiện để bắt đầu một sự đối thoại rõ ràng và một tiến trình hòa giải cụ thể, đồng thời tái khám phá lại tình huynh đệ, để bảo đảm được nền hòa bình cho Bán đảo Triều tiên và toàn thế giới.

Hai dân tộc Triều tiên, luôn khát khao hòa bình, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện cho sự gần gũi của toàn thể Giáo hội. Tòa Thánh luôn đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích mọi sáng kiến hữu ích và chân thành nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, trên tinh thần gặp gỡ và tình bạn giữa các dân tộc. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trực tiếp về chính trị hãy can đảm hy vọng, hãy biến mình thành “những người thợ” xây dựng hòa bình, đồng thời tôi kêu gọi họ hãy tin tưởng tiếp tục con đường thực hiện vì lợi ích chung của tất cả. Và, Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người và là Cha của hòa bình, tôi mời gọi anh chị em dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha là Thiên Chúa, là Cha của tất cả mọi người, cho dân tộc Triều tiên, bất kể họ là người ở miền Nam hay miền Bắc.

[Đọc Kinh Lạy Cha]

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT] 

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/4/2018]

1 2 3 4 5

Comments are closed.