Tiếp Kiến Chung: Phép Rửa (Phần V): Sự tái sinh (Trang 5)

0

Tiếp Kiến Chung: Phép Rửa tội 1 (toàn văn)

‘Phép Rửa là để cho Đức Ki-tô sống trong chúng ta và chúng ta sống kết hiệp với Người.’

11 tháng Tư, 2018

VIRGINIA FORRESTER

Ngày 11 tháng Tư, 2018, trong buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Đã kết thúc loạt giáo lý về Thánh Lễ, trong bài huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tập trung suy tư về Phép Rửa tội: 1. Nền tảng của đời sống người Ki-tô hữu.

Sau phần tóm lược bài giáo lý của ngài bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện.

Buổi Tiếp kiến chung kết thúc bằng bài hát Kinh Lạy Cha và Phép lành Tòa Thánh.

* * *

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Năm mươi ngày của Mùa Phục sinh là thời gian rất thuận tiện cho chúng ta suy tư về đời sống người Ki-tô hữu, về bản chất đó là đời sống đến từ chính Đức Ki-tô. Thật vậy, chúng ta là những Ki-tô tới một mức độ chúng ta để cho Chúa Giê-su Ki-tô sống trong chúng ta. Chúng ta làm sống lại ý thức này từ đâu nếu không phải từ ban đầu, từ Bí tích đã thắp sáng đời sống Ki-tô hữu trong chúng ta? Đó là Phép Rửa tội, sự Phục sinh của Đức Ki-tô, với tính mới lạ, đến với chúng ta qua Phép Rửa để biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Người: người được Rửa tội thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô; Ngài là Chúa của đời sống của họ. Phép Rửa là ‘nền tảng của toàn bộ đời sống người Ki-tô hữu” [Giáo lý Giáo hội Công giáo, (CCC), 1213]. Đó là Bí tích đầu tiên trong các Bí tích, đó là cánh cửa làm cho Đức Ki-tô Thiên Chúa cư ngụ trong con người của chúng ta và chúng ta chìm mình vào trong Mầu nhiệm của Người.

Động từ tiếng Hy lạp chỉ “rửa tội” có nghĩa là “nhận chìm” (Cf. CCC, 1214). Việc rửa bằng nước là một nghi thức phổ biến đối với nhiều niềm tin khác nhau, để diễn tả giai đoạn chuyển từ tình trạng này sang tình trạng khác, là dấu chỉ của sự thanh tẩy cho một khởi đầu mới. Tuy nhiên, đối với chúng ta là những người Ki-tô hữu, chúng ta không được quên rằng nếu thân xác chúng ta được nhận chìm trong nước, thì chính linh hồn chúng ta được nhận chìm trong Đức Ki-tô để nhận lấy sự tha thứ tội và tỏa sáng bằng ánh sáng nước trời (x. Tertullian, sự Phục sinh của kẻ chết, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2, 2806). Nhờ Chúa Thánh Thần, Phép Rửa đưa chúng ta vào trong cái Chết và sự Phục sinh của Chúa, nhận chìm con người cũ bị tội lỗi chế ngự trong giếng rửa tội, nó chia cách chúng ta với Thiên Chúa, và một con người mới được sinh ra, được tái sinh trong Chúa Giê-su. Tất cả mọi người con của A-đam đều được kêu gọi đến với đời sống mới. Phép Rửa, tức là sự tái sinh – chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, cha tự hỏi, có một chút không chắc lắm, và cha hỏi anh chị em: từng người anh chị em có nhớ ngày Rửa tội của mình không? Một số nói có — được rồi. Nhưng tiếng “có” nghe còn hơi yếu, chắc vì nhiều người không nhớ. Nhưng nếu chúng ta mừng ngày chúng ta ra đời, làm sao chúng ta lại không mừng — ít nhất là nhớ đến — ngày tái sinh của chúng ta? Cha sẽ cho anh chị em một bài tập ở nhà để làm, một bài tập để làm ở nhà hôm nay. Tất cả những ai không nhớ ngày Rửa tội của mình, hãy về hỏi mẹ, hỏi cô, hỏi dì, hỏi chú bác, các cháu, hãy hỏi họ: Mẹ/Cô/Bác có biết ngày Rửa tội của con không?” và đừng bao giờ quên nữa. Và hãy tạ ơn Chúa về ngày đó, vì quả thật đó chính là ngày Chúa Giê-su đi vào đời tôi; Chúa Thánh Thần ngự vào trong tôi. Anh chị em có hiểu rõ bài tập mà anh chị em phải làm ở nhà hôm nay không? Tất cả chúng ta cần phải biết được ngày lãnh Phép Rửa của mình. Đó là một ngày sinh nhật thứ hai: ngày ra đời và ngày tái sinh. Xin đừng quên thực hiện bài tập này.

Chúng ta nhớ lại những lời cuối cùng của Đấng Phục sinh nói với các Tông đồ; đó chính là một sự ủy thác: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19). Qua sự thanh tẩy trong Phép Rửa, người tin vào Đức Ki-tô được hòa trộn vào trong sự sống của Chúa Ba Ngôi.

Thật ra, nước của Phép Rửa không chỉ là nước như mọi nước khác, nhưng là nước trong đó Thần Khí được khẩn cầu đề “trao ban sự sống” (Tín điều). Chúng ta hãy nhớ lại những điều Chúa Giê-su đã nói với Ni-cô-đê-mô giải thích cho ông về việc sinh ra trong đời sống nước trời: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3:5-6). Vì thế, Phép Rửa cũng được gọi là “sự tái sinh”: chúng ta tin rằng Chúa đã cứu chúng ta “vì lòng thương xót của Người, bằng một nguồn nước tái sinh và canh tân trong Thần khí: (Tt 3,5).

Vì vậy, Phép Rửa là một dấu chỉ hiệu quả của sự tái sinh, bước đi trong đời sống mới. Thánh Phaolo nhắc lại điều này cho các Ki-tô hữu Roma: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6:3-4).

Qua sự dìm mình vào trong Đức Ki-tô, Phép Rửa làm cho chúng ta trở thành một chi thể của Thân Thể của Người, đó là Giáo hội, và trở thành người dự phần trong sứ mạng của Người trên thế gian (x. GLCG 1213). Chúng ta, những người đã lãnh nhận Phép Rửa, không bị cô đơn: chúng ta là những chi thể của Thân Thể Đức Ki-tô. Sức sống tuôn chảy từ giếng rửa tội được minh họa trong những lời này của Chúa Giê-su: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (x. Ga 15:5). Một sức sống như vậy, sức sống của Thánh Thần, tuôn đổ từ Đức Ki-tô cho người được rửa tội, kết hiệp họ trong một Thân thể (x. 1 Cr 12:13), được xức dầu thánh và được cùng ăn tại bàn tiệc Thánh Thể.

Phép Rửa là để cho Đức Ki-tô sống trong chúng ta và chúng ta sống kết hiệp với Người, để cùng cộng tác trong Giáo hội, mỗi người tùy theo khả năng của mình, để biến đổi thế giới. Chỉ lãnh nhận một lần nhưng sự thanh tẩy của Phép Rửa soi sáng trong suốt cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt những bước đi của chúng ta về Thành Thánh Giê-ru-sa-lem. Có một thời gian trước và sau Phép Rửa. Bí tích hàm ý về một hành trình đức tin, điều mà chúng ta gọi là thời gian dự tòng, dành cho một người lớn xin lãnh nhận Phép Rửa tội. Tuy nhiên, trẻ em cũng vậy, từ thời xa xưa, được rửa tội nhờ đức tin của cha mẹ (x. Nghi thức Làm Phép Rửa tội trẻ em, Giới thiệu, 2). Và cha muốn nói với anh chị em một chút về vấn đề này. Một số người đặt câu hỏi: tại sao lại rửa tội cho một đứa trẻ chẳng hiểu biết gì cả? Chúng ta cứ đợi cho đến khi nó trưởng thành, khi nó hiểu thì tự nó sẽ đến xin lãnh nhận Phép Thánh Tẩy. Nhưng, suy nghĩ như vậy là không có niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, vì khi chúng ta rửa tội một em bé, Thần Khí ngự vào em bé đó, và Thần Khí làm cho em bé phát triển những nhân đức của người Ki-tô hữu, từ một đứa trẻ, và sau đó sẽ trổ sinh hoa trái. Phải trao tặng cơ hội này cho tất cả mọi người, cho mọi đứa trẻ, để chúng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần Đấng hướng dẫn chúng trong suốt cuộc đời. Đừng quên rửa tội cho các trẻ! Không ai không xứng đáng được lãnh Phép Rửa, cả người lớn và trẻ sơ sinh, vì đó là một món quà nhưng không cho tất cả mọi người. Nhưng cũng giống như một hạt giống tràn đầy sức sống, món quà này lớn lên và trổ sinh hoa trái trong môi trường được nuôi dưỡng bởi đức tin. Những lời hứa rửa tội mà chúng ta lặp lại hàng năm trong Đêm Vọng Phục sinh phải được thực thi mỗi ngày để Phép Rửa “Ki-tô hóa” chúng ta: chúng ta không được e ngại từ này; Phép Rửa “Ki-tô hóa” một người đã lãnh nhận Phép Thánh Tẩy và người đó được “Ki-tô hóa,” tức là trở nên như Đức Ki-tô, được biến đổi trong Đức Ki-tô và làm cho người đó thật sự trở nên một Đức Ki-tô khác.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/4/2018]

1 2 3 4 5

Comments are closed.