Đức Thánh Cha từ chối văn kiện của Hội Đồng Giám Mục Đức về việc cho phép những người ngoài Công giáo kết hôn với người Công giáo được Rước Lễ

0

Đức Thánh Cha từ chối văn kiện của Hội Đồng Giám Mục Đức
về việc cho phép những người ngoài Công giáo
kết hôn với người Công giáo được Rước Lễ

Hội Đồng Giám Mục Đức đã soạn thảo một văn kiện với tư cách là kim chỉ nam cho vấn đề trao ban Mình Thánh Chúa. Văn kiện này cho phép những người không Công giáo kết hôn với người Công Giáo được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể mà không cần phải trở lại Công giáo. Khi được đưa ra biểu quyết, văn kiện vừa nêu đã được đa số tán thành. Tuy nhiên, những vị Giám mục không tán thành với văn kiện đó đã nại tới Tòa Thánh Vatican. Sau một thời gian tìm hiểu, giờ đây Tòa Thánh đã chính thức lên tiếng, cụ thể là không chấp nhận văn kiện nói trên của Hội Đồng Giám Mục Đức. Vì không những không giải quyết, văn kiện ấy còn tạo thêm ra một loạt các vấn đề có tầm quan trọng đáng kể nhưng chưa thể giải quyết được – Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã viết như thế trong một lá thư gửi cho Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức.

Vị lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã viết nguyên văn như sau: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đi đến quyết định rằng, “Văn Kiện trên chưa đủ chín muồi để công bố”.

Câu hỏi, liệu những người không phải là người Công giáo nhưng kết hôn với người Công giáo, có được phép Rước Lễ hay không, liên quan tới toàn thể Giáo hội, và có những ảnh hưởng trên các mối tương quan đại kết với các Giáo hội khác, cũng như với các Cộng Đoàn trong Giáo hội – Đức Tổng Giám Mục Ladaria viết như thế. Lá thư của Ngài đề ngày 25 tháng 05 năm 2018, và được công bố trên cổng thông tin kath.net vào sáng thứ Hai vừa qua.

Đề tài động chạm tới Đức Tin của Giáo hội

Sau đó, vị lãnh đạo của Thánh Bộ đã viện dẫn các quy định tương ứng của Giáo Luật. Điều 844 của Giáo Luật quy định rằng, các Bí Tích chỉ được phép trao ban cho người Công giáo. Bộ Luật này chỉ cho phép một trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là khi người ta lâm cảnh nguy tử hay trong “hoàn cảnh nguy khốn trầm trọng”. Tuy nhiên, việc xác định xem trường hợp đó có thực sự là “đang ở trong hoàn cảnh nguy khốn trầm trọng” hay không, thuộc về trách vụ và thẩm quyền của Đức Giám mục sở tại. Những cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh Vatican được ủy thác cho việc giải thích rõ các vấn đề nêu trên và những vần đề vẫn còn đang được bỏ ngỏ trong thời gian nhanh nhất có thể trên bình diện Giáo hội Công giáo hoàn vũ – Đức Tổng Giám Mục Ladaria viết. Ngài nhấn mạnh rằng, đề tài đang được bàn tới đây, đụng chạm tới Đức Tin của Giáo hội và có tầm quan trọng đối với Giáo hội hoàn vũ.

Như vậy, đây là một bước ngoặt trong cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề Hiệp Lễ đối với các cặp vợ chồng khác đạo mà vào hôm cuối tuần vừa rồi, Đức Hồng Y Woelki, Tổng Giám Mục Köln, cũng đã đề cập tới. Ngài phản đối việc quy chuẩn hóa thêm những quy định đặc biệt. “Các quy định ngoại lệ viện cớ lý do mục vụ không được phép bị xác định như là những quy tắc mới.” Bên cạnh đó, Ngài còn nhấn mạnh rằng, giờ đây những người vợ hoặc chồng Tin-lành của người Công giáo đã có thể được phép Rước Lễ trong những trường hợp đặc biệt rồi. Nhưng vấn đề này thuộc về lãnh vực chăm sóc mục vụ cá nhân, đồng hành thiêng liêng, và quyết định cá nhân thuộc về lương tâm của các tín hữu.

Kêu gọi “tinh thần tập thể”

Đồng thời Tòa Thánh cũng vẫn tin tưởng vào sự đối thoại có tính xây dựng của các Đức Giám mục Đức. Lá thư của Đức Tổng Giám mục Ladaria kết thúc với một lời kêu gọi Hội Đồng Giám Mục Đức hãy có “tinh thần tập thể”.

Hồi tháng Hai vừa qua, văn kiện nêu trên của Hội Đồng Giám Mục Đức đã được đưa ra biểu quyết, và đã đạt được số phiếu đa số tuyệt đối, tức ¾ số phiếu. Văn kiện này cho phép người vợ hoặc người chồng ngoài Công giáo của người Công giáo được lên Rước Lễ trong những trường hợp đặc biệt. Nhưng sau đó, bảy Đức Giám Mục Đức, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Köln, đã gửi văn bản xin Tòa Thánh giải thích rõ, liệu một quy luật như thế có thể được quyết định bởi một Hội Đồng Giám Mục riêng lẻ hay không. Trước tiên, Tòa Thánh Vatican đã trao vấn đề lại cho Hội Đồng Giám Mục Đức giải quyết, và giờ đây Tòa Thánh đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Gần đây, Đức Hồng Y Marx, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã bày tỏ một cách đầy tin tưởng rằng, trong phiên họp sắp tới, Ngài và các anh em của Ngài trong chức Giám mục sẽ tìm ra được một giải pháp chung.

Theo kna – gs – 04 Juni 2018, 15:58

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.