Thiệp mời: Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Mừng ngân-kim-ngọc khánh khấn dòng, Năm 2018

0

THIỆP MỜI THÁNH LỄ KHẤN DÒNG VÀ TẠ ƠN
TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU, TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
MỪNG NGÂN – KIM – NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Ban truyền thông

Comments are closed.