Video: Tóm tắt những điểm chính trong Hội nghị Vatican về Ngôi nhà Chung

0

Video tóm tắt những điểm chính
trong Hội nghị Vatican về Ngôi nhà Chung

Được tài trợ bởi Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện

18 tháng Bảy, 2018 17:01

ZENIT STAFF

Ngày 18 tháng Bảy, 2018, Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện phát hành một video ngắn tóm tắt lại những mục tiêu và kết quả của Hội nghị Quốc tế “Cứu ngôi nhà chung của chúng ta và tương lai của sự sống trên Trái đất,” được tổ chức tại Vatican, 5-6 tháng Bảy, 2018, nhân dịp kỷ niệm ba năm phát hành Tông huấn Laudato Si’.

Ngài bày tỏ hy vọng “rằng sự quan tâm đến tình trạng ngôi nhà chung của chúng ta sẽ biến thành những nỗ lực có hệ thống và hài hòa nhằm mục tiêu đạt được một môi trường sinh thái toàn diện.”

Đức Thánh Cha cầu nguyện, “Nguyện xin Thánh Phanxico Assisi tiếp tục khơi gợi và hướng dẫn chúng ta trên hành trình này, và ước mong rằng những nỗ lực và sự quan tâm của chúng ta về hành tinh này không bao giờ lấy mất niềm vui và sự hy vọng của chúng ta.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Sự hy vọng đặt nền tảng trên đức tin của chúng ta vào quyền năng của Cha trên trời.”

“Người, ‘Đấng kêu gọi chúng ta hãy quảng đại gánh lấy trách nhiệm và hoàn toàn phó thác cho ngài, ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cần thiết để tiếp tục con đường của chúng ta.

“Ở giữa lòng trần gian này, Thiên Chúa của sự sống, Đấng yêu thương chúng ta quá nhiều, luôn luôn hiện hữu. Người không bỏ rơi chúng ta, Người không để chúng ta một mình, vì Người đã kết hợp hoàn toàn với trái đất của chúng ta, và vì tình yêu của Người luôn thúc đẩy chúng ta tìm ra những con đường mới để tiến bước. Xin chúc tụng Ngài!” (nt., 245).”

https://www.youtube.com/watch?v=1L2oC1h75QQ

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/7/2018]

Comments are closed.