Làm phép Bức tranh ” Đức Trinh Nữ Maria bảo trợ Dòng”

0

LÀM PHÉP BỨC TRANH
“ĐỨC TRINH NỮ MARIA BẢO TRỢ DÒNG”

Căn phòng “nhà văn hóa cũ” của Dòng trước kia đã được trùng tu lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong dịp Hội đồng Hội dòng Mở rộng vào tháng 10/2017 và được đổi tên là: Phòng “Đức Mẹ Bảo trợ”.

Sau Hội đồng Hội dòng Mở rộng cho đến nay căn phòng “Đức Mẹ bảo trợ” được thường xuyên dùng vào các sinh hoạt chung của Dòng như: Tiếp đón quý Đức Cha, quý Cha trong các dịp đại lễ, hội họp và các buổi học tập đặc biệt trong Dòng…Để căn phòng này mang một ý nghĩa phù hợp với tên gọi, Chị Têrêsa Nguyễn Thị Uyên Ly, O.P. với tài nghệ vẽ tranh dầu đã hoàn tất bức tranh “Đức Trinh Nữ Maria bảo trợ Dòng” vào đầu tháng 9/2018.

Vào lúc 5g30 sáng thứ Bảy ngày 15/9/2018 sau Thánh Lễ kính Mẹ Sầu Bi, Linh mục Giuse Hoàng Hải Đăng, O.P đã long trọng làm phép bức tranh vẽ “Đức Trinh Nữ Maria bảo trợ Dòng” để từ nay căn phòng Mẹ bảo trợ được ấm cúng hơn, nhờ sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ Maria, mọi sinh hoạt của Dòng tiếp tục diễn ra nơi căn phòng này cũng sẽ được Mẹ Maria bảo trợ cách riêng.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa của bức tranh “Đức Trinh Nữ Maria bảo trợ Dòng”, Ban Truyền thông xin gửi đến quý Bề trên, quý chị em và độc giả bài viết tham khảo dưới đây được trích lược từ hai bài đọc Kinh Sách trong phần riêng Dòng Đa Minh (ngày 8/5) và bài viết “Tìm hiểu Dòng Đa Minh” của Cha Phan Tấn Thành, O.P. 

DÒNG ĐA MINH VỚI ĐỨC MẸ

Trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ Maria thường được kêu cầu với những tước hiệu: “Vị Trạng Sư, Đấng Bảo Trợ, Đấng Phù Giúp, Đấng Trung Gian”. Bởi chưng trong nhiệm cục ơn thánh, chức vụ làm Mẹ mang ơn cứu độ của Người vẫn tồn tại mãi, vì “Người vẫn cầu bầu cho chúng ta nhiều cách để được những ân huệ giúp đạt tới phần rỗi đời đời” (LG 62)

Dòng đã kêu cầu Đức Maria dưới những tước hiệu: Regina Praedicatorum, Patrona và Master Misericordiae…Tước hiệu Patrona, theo chú giải của Cha Humbertô ở bài đọc Kinh Sách ngày 8/5 và trong lịch Phụng vụ hiện tại của Dòng Đaminh, ngày 8/5 được dùng để kính Parocinium B.M.V. supra O.P.universum, nghĩa là “ký thác Dòng cho Đức Mẹ”[1]

Cha Humbertô quả quyết: “Chính Đức Trinh Nữ đã tích cực trợ giúp trong việc thành lập Dòng… Hy vọng Người dẫn đưa Dòng đạt tới đích cách hoàn hảo” (Opera II, 70-71). Ngay từ thời sơ khai, Dòng đã nhận Đức Trinh Nữ làm Đấng Bảo Trợ, “và không ngần ngại tuyên xưng, lại luôn cảm nhận sự bảo trợ ấy, cùng khuyên nhủ mọi người ghi tạc dạ ơn ấy, để nhờ sự phù trợ hiền mẫu, mọi người cùng gắn bó với Đấng Cứu Chuộc” (LG 62), ngõ hầu chu toàn sứ vụ cam go là mang ơn cứu độ đến cho toàn thế giới.

Cha Humbertô rất hãnh diện vì không có Dòng nào kính mến phụng sự Đức Mẹ cho bằng Dòng Giảng. Dòng chúng ta do chính sứ vụ Giảng Thuyết đã không ngừng “ngợi khen, chúc tụng, cao rao” (laudare benedicere praedicare) Chúa Cứu Thế và thân mẫu Người. Việc học vấn của chúng ta cũng nhằm đến việc phụng sự Đức Maria và Quý Tử của Người, tức là tác vụ Tông Đồ. Do đó, Kinh Nhật Tụng mỗi ngày bắt đầu với Người và kết thúc với Người.[2]

Trong bài đọc kinh sách phần riêng Dòng Đa Minh, ngày 8/5 – Bài Đọc 2 (1/3) trích sách diễn giải Hiến Pháp của Cha Humberto. Ngài đã viết như sau:

Có nhiều lý chứng khác giúp chúng ta đề cao sự bảo trợ của Mẹ.

Sự bảo trợ của Người quyền thế trong triều đình thì hiệu nghiệm hơn, và Mẹ chính là người quyền thế đó. Hẳn Mẹ không thể thiếu khả năng bảo trợ, vì Mẹ là Nữ Vương thiên triều.

Lại nữa, khi cần phải cầu xin Chúa điều gì, ai càng thân thiết với Chúa, thì sự bảo trợ của người ấy càng mạnh thế hơn. Vậy ai thân thiết với Chúa Con hơn Đức Mẹ? Ôi, mối tình đậm đà thắm thiết biết bao!

Và trong bài đọc kinh sách phần riêng Dòng Đa Minh, ngày 8/5 – Bài Đọc 2 (2/3) trích các tường thuật của Chân Phước Xêxilia, và Thánh Phụ Đa Minh đã nói rằng: Khi Thánh Đa Minh đang cầu nguyện, Đức Trinh Nữ hiện ra và tỏ cho biết Mẹ săn sóc Dòng. Vào một lần kia, Thánh Đa Minh đã được ơn xuất thần trước nhan Thiên Chúa trong lúc đang cầu nguyện. Người thấy Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ, mặc áo choàng lam ngọc đứng bên hữu Chúa. Nhìn chung quanh, Ngài thấy tu sĩ đủ các Dòng trước nhan Chúa, nhưng không thấy tu sĩ nào thuộc Dòng mình. Người liền khóc nức nở, đứng xa không dám đến gần Chúa và Đức Mẹ. Lúc đó Đức Mẹ ra hiệu gọi Người lại, nhưng Người không dám tới cho đến khi Chúa gọi nữa. Thánh Đa Minh tiến đến, sấp mình trước mặt Chúa và Đức Mẹ khóc lóc thảm thiết. Chúa truyền cho Đa Minh chỗi dậy, và hỏi Người: “Sao con khóc lóc thảm thiết như vậy?” Người thưa: “Con khóc, vì đây biết bao tu sĩ thuộc đủ mọi Dòng, nhưng không thấy ai thuộc Dòng con cả.” Chúa hỏi tiếp: “Con có muốn thấy tu sĩ Dòng con không?” Người run rẩy thưa: “Lạy Chúa, con muốn”. Lúc đó, Đức Trinh Nữ Maria mở rộng áo choàng ra trước mặt Thánh Đa Minh. Áo choàng thênh thang dường như phủ cả thiên đàng, và thánh nhân nhìn thấy anh chị em Dòng đông vô số, núp dưới áo Mẹ.

…………………………………………………

[1] Tìm hiểu Dòng Đa Minh, Phan Tấn Thành, tr 237

[2] Tìm hiểu Dòng Đa Minh, Phan Tấn Thành, tr 241

Ban truyền thông

Comments are closed.