Hãy kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em – Suy Niệm Chúa Nhật 31 TN, Năm B

0

Suy niệm: Đnl 6,2-6

Sợ Thiên Chúa nghĩa là gì? Chúng ta có thực sự sợ Thiên Chúa không? Vâng, chúng ta không bao giờ nên giảm thiểu những lời này vì chúng xuất hiện hơn ba trăm lần trong Kinh thánh. Nhưng sợ Thiên Chúa không giống như việc sống trong nỗi sợ hãi Người. Đúng hơn là chúng ta có một sự tôn kính đúng đắn dành cho Người.

Như rất nhiều sự thật khác trong Kinh Thánh, kính sợ Chúa là một điều khác với loại sợ hãi trần gian mà chúng ta đều quen thuộc. Đó là một khuynh hướng tích cực, không phải là khuynh hướng tiêu cực. Đó là một cách để xây dựng đức tin của chúng ta và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, nó không làm chúng ta xa cách với Người.

Cốt lõi của niềm kính sợ Thiên Chúa giúp chúng ta nói không với những ham muốn tội lỗi của chúng ta. Nó có chức năng chủ yếu như một cách bảo vệ hơn là một phương tiện áp bức. Lòng kính sợ Thiên Chúa khiến chúng ta phải nói: “Tôi không muốn nói hay làm bất cứ điều gì sẽ khiến tôi bị tách rời khỏi Cha trên trời của tôi”.

Cha mẹ cũng làm thấm nhuần một “nỗi sợ hãi yêu thương” tương tự nơi con cái của họ. Họ dạy con cái của họ ở trong ranh giới nhất định của lời nói và hành vi để họ có thể lớn lên thành người lớn có trách nhiệm, biết tôn trọng. Về phần mình, trẻ em biết rằng hậu quả sẽ xảy ra nếu chúng vượt qua những ranh giới này. Và vì vậy một “nỗi sợ hãi yêu thương” nhất định đặt nền tảng cho sự khôn ngoan ở trẻ em. Cũng giống như cách Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: “Kính sợ Đức Chúa” là sự khởi đầu của sự khôn ngoan (Cn 9,10).

Kính sợ Chúa là một công cụ giúp chúng ta an toàn khi chúng ta lớn lên và trưởng thành. Và giống như tất cả các công cụ học tập, nó chỉ hữu ích trong một thời gian. Cuối cùng, nỗi sợ hãi (thần thánh) đạo đức này phải nhường chỗ cho tình yêu, bởi vì “tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Tất nhiên, đây là một quá trình cả đời, nhưng thật đáng khích lệ khi biết rằng ngay cả nỗi sợ hãi thần thánh cũng có thể tiêu tan khi tình yêu phát triển.

Vì vậy, tất cả chúng ta hãy tận dụng những mệnh lệnh vĩ đại nhất của Thiên Chúa: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” và “yêu người đồng loại như như chính mình” (Đnl 6,5; Lv 19,18).

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con sống một cách sống yêu thương hoàn hảo nhất”.

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.

phone-icon