Vụ án tôn phong Chân Phúc cho Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII hầu như đã hoàn tất, chỉ còn thiếu mỗi phép lạ

0

Vụ án tôn phong Chân Phúc cho Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII
hầu như đã hoàn tất, chỉ còn thiếu mỗi phép lạ

Chỉ cần có một phép lạ xảy ra do lời cầu cầu của Đức Thánh Cha Pi-ô XII nữa thôi thì vị Giáo Hoàng qua đời vào năm 1958 này sẽ được tôn phong lên bậc Chân Phúc. Đức Tổng Giám Mục Marcello Bartolucci, thư ký của Thánh Bộ Phong Thánh, đã cho biết như thế nhân ngày Giỗ lần thứ 60 của Đức Cố Giáo Hoàng có tên khai sinh là Eugenio Pacelli.

Nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã đăng tải một bản báo cáo ngắn của Đức Tổng Giám Mục Bartolucci tại Onano, nơi vị Giáo Hoàng xuất thân từ giới quý tộc Rô-ma thường đến đó khi còn trẻ để nghì hè. Nhân ngày Lễ Giỗ của vị Giáo Hoàng nêu trên, vị thư ký của Thánh Bộ Phong Thánh cũng đã gửi tới Onano một bức điện văn của Tòa Thánh, trong đó Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi vị tiền nhiệm của Ngài là “người bạn chân thành của nhân loại, và là tôi trung của Tin Mừng”, và “tầm quan trọng của Ngài hệ tại ở chỗ không ngừng kêu gọi con người sống thành tâm thiện chí”.

Đức Pi-ô XII đã lãnh đạo Giáo hội từ năm 1939 tới năm 1958. Người ta cáo buộc Ngài là đã thinh lặng trước vụ Holocaust cũng như đã thờ ơ trước số phận của dân tộc Do-thái. Tuy nhiên, những nhân chứng trong vụ án tôn phong Chân Phúc cho vị Giáo Hoàng này đã không để cho mình bị gây ảnh hưởng bởi những lời cáo buộc đó. Ngày nay, những người viết sử xem ra có khuynh hướng trung lập hơn.

Hiện tại Giáo hội vẫn chưa công nhận bất cứ một phép lạ nào được cho là đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đức Pi-ô XII – Đức Tổng Giám Mục Bartolucci cho biết. Nhưng sự kéo dài này không có nghĩa là “sự thánh thiện của Đức Pi-ô XII chỉ là một sự thánh thiện yếu ớt” – vị thư ký của Thánh Bộ khẳng định: “Trong tiến trình tôn phong Chân Phúc và tôn phong Hiển Thánh, thời gian của Thiên Chúa không luôn luôn tương ứng với thời gian của chúng ta”. Điều mà người ta có thể thực hiện để làm nhanh tiến trình tôn phong Chân Phúc cho vị Giáo Hoàng trên, là kêu xin Ngài cầu bầu cho trong những hoàn cảnh khốn khó cụ thể, chẳng hạn như khi gặp phải một cơn bệnh.

Để Giáo hội có thể tôn phong Chân Phúc cho một chứng nhân Đức Tin gương mẫu, nhất thiết phải có một phép lạ được công nhận là đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của ứng viên. Và để được tôn phong Hiển Thánh thì đòi hỏi phải có một phép lạ nữa diễn ra nhờ lời cầu bầu của ứng viên sau khi đã được tôn phong Chân Phúc.

Theo or / vatican news – gs – 20.10.2018, 18:06

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon