Thơ: Hạt đức tin

0

HẠT ĐỨC TIN
[Niệm khúc Lc 17:1-6]

Thiên Chúa cấm: không được làm gương xấu
Không xúi giục hoặc bất cứ cớ gì
Tính liên đới luôn ảnh hưởng vân vi
Dù đó là điều tốt hay điều xấu

Cần đức tin vững mạnh để chiến đấu
Cùng xây dựng lòng quảng đại, thứ tha
Vì cuộc đời nhiều thử thách cam go
Càng mạnh tin càng phi thường thể hiện

Buộc cối đá và xô ngay xuống biển
Kẻ làm cớ vấp phạm cho tha nhân
Thế nhưng ai ngày phạm tội bảy lần
Cũng phải tha mỗi khi họ hối hận

Trong cuộc sống luôn luôn cần sức mạnh
Về sức khỏe và về cả tâm linh
Cần cầu xin Chúa ban thêm lòng tin
Hạt đức tin nhỏ bé nhưng mạnh mẽ

TRẦM THIÊN THU
Đêm 11-11-2018

Comments are closed.