Thơ: Chàng Gioan

0

CHÀNG GIOAN

“Cái rìu đã đặt sát gốc cây:
bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3:10; Lc 3:9)

Lang thang nhưng chẳng hoang đàng
Mục đích rõ ràng chứ chẳng vu vơ
Kêu mời thiên hạ gần xa
Ăn năn sám hối, mong chờ Thiên Sai
Sửa đường, lấp hố, làm ngay
Đừng chần chừ, chớ hẹn ngày, hứa đêm
Hứa nhiều, hẹn lắm cũng quên
Con người là thế, phải làm ngay thôi
Gioan tất tả ngược xuôi
Nói lời thẳng thắn, rạch ròi khuyên răn
Lạ lùng phong cách Gioan
Đơn sơ, giản dị, như dân bụi đời
Lang thang nhưng sống hẳn hoi
Áo quần da thú, vui đời hoang liêu
Nơi hoang địa có tiếng kêu
Là loa vang gọi sớm chiều chẳng ngơi
Bởi vì Chúa sắp đến nơi
Lửa lò đã cháy, củi phơi sẵn sàng

TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-12-2018

Comments are closed.