Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu – Suy niệm Thứ Bảy Tuần Thánh, 2019

0

Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu

Suy niêm: Rm 6,3-11

Hầu hết tại các nhà thờ đều không đọc tất cả các bài đọc trong sách Bài đọc dành cho Đêm Vọng Phục Sinh. Nhưng nếu bạn đã đọc tất cả bảy đoạn trong Cựu Ước và cầu nguyện qua tất cả tám thánh vịnh tương ứng, thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy như thể bạn đã đi qua toàn bộ lịch sử cứu độ! Bạn sẽ đụng phải những điểm quan trọng, từ việc tạo dựng thế giới cho đến Abraham và đến cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Bạn có thể đã nghe các các ngôn tuyên bố tình yêu trung thành của Thiên Chúa và hứa hẹn một giao ước mới về việc thanh tẩy và đổi mới.

Từ các chương đầu tiên của Sách Sáng Thế trở đi, các bài đọc tối nay giống như một dòng sông chảy về đích cuối cùng của nó: hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa, giao ước mới trong Chúa Giêsu Kitô. Nhưng tại sao chúng ta chỉ có một bài đọc Tân Ước trước khi chúng ta đón nhận bài Tin Mừng? Có nên có ít nhất là nhiều bài từ các thư của Thánh Phaolô và Phêrô cũng như các thư còn lại? Và cuối cùng, tại sao chúng ta đọc Thư Thánh Phaolô gửi cho người Rôma vì bất kỳ đoạn nào khác?

Đoạn văn ngắn này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các bài đọc trong Cựu Ước với cuộc sống của chính chúng ta. Thánh Phaolô không để chúng ta hãy đứng bên lề như các nhà quan sát – Ngài ném chúng ta vào dòng sông của lịch sử cứu độ! Ngài giúp chúng ta thấy rằng khi mỗi người chúng ta được rửa tội, chúng ta đã được đưa vào lịch sử cứu độ vinh quang này. Chúng ta đã trở thành một phần của gia đình Thiên Chúa và được hứa hẹn về một cuộc sống mới trong Chúa Kitô.

Ngay cả khi bạn không nghe tất cả các bài đọc trong sách Bài đọc tối nay, bạn hãy cố gắng hết sức để đặt bản thân vào từng bài. Hãy vui mừng trước vẻ đẹp của sự sáng tạo của Chúa. Hãy hiến dâng mình cho Thiên Chúa như Abraham dâng Isaac. Hãy cùng với Môsê và dân Ítraen chuyển từ cảnh nô lệ sang tự do. Hãy cùng với các tiên tri vui mừng trong những lời hứa cứu độ. Đặc biệt với thánh Phaolô, bạn hãy nghĩ rằng chính bạn đã chết vì tội lỗi và sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Bạn là một phần của dòng chảy lịch sử cứu độ này. Đó cũng là ngày phục sinh của bạn! Hãy tán dương! Hãy ăn mừng!

Lạy Chúa, kế hoạch cứu độ của Chúa giống như một dòng sông đang trào dâng! Con cám ơn Chúa đã làm cho con trở thành một phần của dòng lịch sử đang chảy này!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.